Prinses Irenelaan april t/m oktober 2022

Zomer 2022 start de bouw van 47 appartementen op de bibliotheeklocatie. Voordat de bouw kan starten vinden voorbereidende werkzaamheden aan de wegen plaats: verleggen deel van de Prinses Irenelaan en omleggen van kabels en leidingen.

Daarnaast leggen we een nieuw gescheiden rioolsysteem aan. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe. Bij een gescheiden rioolsysteem wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten afgevoerd. 

Werkgebied

De werkzaamheden vinden plaats op: 

  • Castricummerweg tussen Geesterweg en Hogeweg.
  • Dr. Brugmanstraat tussen Geesterweg en Hogeweg.
  • Prinses Irenelaan tussen de Castricummerweg en Dr. Brugmanstraat.

Onder de Geesterweg door komt een buis voor de afvoer van regenwater naar de sloot. Op onderstaand plaatje is het werkgebied aangegeven.

Fasering en planning

De aannemer voert het werk in 4 fases uit. Zo blijven de woningen, de apotheek en sporthal de Meet zo goed mogelijk bereikbaar.

  • April, mei en juni: Prinses Irenelaan en deel Castricummerweg tot aan Geesterweg afgesloten (fase A).
  • Juli: Dr. Brugmanstraat tussen Prinses Irenelaan en ventweg Geesterweg afgesloten (fase B).
  • September: Dr. Brugmanstraat tussen Prinses Irenelaan tot en met Hogeweg afgesloten (fase C).
  • Deel Castricummerweg tot en met Hogeweg (fase D).

In augustus zijn er geen werkzaamheden in verband met de bouwvak. De planning is afhankelijk van het weer en kan uitlopen. Op onderstaand plaatje is de fasering aangegeven.

De bouwplaats voor de nieuwbouw komt op een deel van de Castricummerweg. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Er blijft wel een doorgang voor voetgangers. 

Geen doorgaand verkeer mogelijk

Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand verkeer mogelijk. Het doorgaande verkeer naar het centrum leiden we om via de Prinses Beatrixlaan. De apotheek en de containers voor oud papier (elke zaterdagochtend) zijn bereikbaar via de Castricummerweg en ventweg van de Geesterweg. De aannemer plaatst omleidingsborden. De woningen en sporthal de Meet blijven altijd te voet over loopplaten bereikbaar. 

De Geesterweg is 2 avonden en nachten afgesloten voor verkeer om het regenwaterriool aan te leggen. Het doorgaande verkeer leiden we dan om via de Kooglaan.

Overlast

Werkzaamheden van deze omvang brengen overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coen Heijne, toezichthouder, telefoonnummer 06 - 588 241 04 of e-mail coenheijne@debuch.nl.

Meer informatie over de nieuwbouw op webpagina Bibliotheeklocatie.