Rotonde Geesterweg

Vanaf april wordt er een rotonde gerealiseerd op de Geesterweg, bij de kruising met de Castricummerweg en de Melis Stokelaan. Tegelijkertijd wordt op de locatie van de nieuwe sportzaal de grond opgehoogd.

Verkeersveiligheid

De Geesterweg is een gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur). Vanaf 2018 is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling ter hoogte van het Centrumgebied (Castricummerweg - Melis Stokelaan). De gemeente kiest om verschillende redenen voor de aanleg van een rotonde op deze plek:

  • Verkeerveiligheid van voornamelijk het overstekend langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) over de Geesterweg wordt verbeterd.
  • Snelheid van het gemotoriseerde verkeer ligt bij een rotonde duidelijk lager.
  • Voorrangssituatie van het overstekend langzaam verkeer is duidelijker. De prioriteit ligt op voorrang voor het langzaam verkeer. De inrichting is volgens landelijke inrichtingsnormen.
  • Rotonde kan goed worden gecombineerd met de aanwezige busroute.
  • Nieuwbouw van woningen in het centrumgebied en 2 nieuwe kindcentra aan weerszijden van de Geesterweg maken de aanpassingen van deze kruising noodzakelijk.
  • Verkeer op deze kruisingen en in dit gebied neemt de komende jaren toe.

Ontwerp

Het ontwerp is gemaakt op basis van de landelijke richtlijnen en in samenspraak met de Verkeerscommissie Uitgeest. De rotonde wordt ingepast in de omgeving met veel groen en sluit aan op het Centrumplan. Bij de uitwerking van het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

In onderstaande documenten vindt u het definitieve ontwerp en de toelichting daarop.

Planning en fasering

Het werk wordt in 4 fases (tekeningen fases) (pdf, 933 KB) uitgevoerd.

  • april - juli 2023: verleggen kabels en leidingen en aanleg bypass autoverkeer  (fase 1)
  • augustus - oktober 2023: aanleg rotonde (fase 2)
  • november 2023: verwijderen bypass en aanleg fietspad (fase 3)
  • begin december 2023: aanbrengen deklaag asfalt (fase 4)

Bereikbaarheid en omleidingen

Autoverkeer

Tijdens de werkzaamheden blijft doorgaand autoverkeer op de Geesterweg via een bypass mogelijk. De afslag richting het centrum via de Castricummerweg en Dr. Brugmanstraat blijft bereikbaar. Tijdens fase 2 is de afslag naar de Melis Stokelaan afgesloten. De Jumbo is dan bereikbaar via de Populierenlaan, de Prinses Beatrixlaan en Kooglaan.

Tijdens fase 4 wordt het kruispunt volledig afgesloten voor het asfalteren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A9.

Fietsers en voetgangers

Doorgaand fietsverkeer op de Geesterweg wordt omgeleid via de route Dr. Brugmanstraat - Hogeweg - Kerkbuurt - Achterloet - Populierenlaan. Tijdens fase 2 is het niet mogelijk de Geesterweg over te steken. Fietsers en voetgangers worden omgeleid en kunnen bij de Populierenlaan oversteken.

Door de omleidingen voor diverse verkeersstromen zoveel mogelijk te scheiden, houden we het met elkaar zo veilig mogelijk.

Fase 1 omleidingen (pdf, 953 KB)

Fase 2 omleidingen (pdf, 818 KB)

Fase 3 omleidingen (pdf, 994 KB)

Fase 4 omleidingen (pdf, 2 MB) / doorgaand verkeer via A9 (pdf, 2 MB)

Bushaltes

De bushaltes ‘Melis Stokelaan’ komen vanaf 27 maart tijdelijk vervallen. Busreizigers kunnen gebruik maken van de haltes bij de Molenweg en Veenislaan (Prinses Beatrixlaan).

Overlast

Werkzaamheden van deze omvang brengen overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip.

Kruisingen Populierenlaan en Prinses Beatrixlaan

Het plan om een tweede rotonde aan te leggen, ter hoogte van de Populierenlaan, wordt nader verkeerskundig onderzocht. De aanlegkosten zijn aanzienlijk gestegen sinds de begroting voor beide rotondes is opgesteld en goedgekeurd door de raad. Daardoor kunnen we het project niet meer binnen het gestelde budget realiseren.

In de vergadering van 16 februari besloot de raad de rotonde met de hoogste prioriteit voor verkeersveiligheid in 2023 aan te leggen. Dit is de rotonde bij de Castricummerweg. De kruising bij de Populierenlaan wordt heroverwogen.

Verder onderzoeken we in 2023 onderzoek de mogelijkheden voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de hele Geesterweg. De kruisingen Populierenlaan en Prinses Beatrixlaan worden in dit onderzoek meegenomen.

Opslag op ijsbaanterrein

In 2023 begint ook het bouwrijp maken van het ijsbaanterrein voor de bouw van de nieuwe sportzaal. Een deel van het terrein wordt opgehoogd met grond. Deze plek gebruiken we tijdelijk voor de opslag van machines en materialen die nodig zijn voor het aanleggen van de rotonde.