Aardgasvrije wijken

In 2050 is Nederland aardgasvrij; de rijksoverheid heeft besloten dat onze energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we op een andere manier gaan verwarmen, koken en douchen.

Hoe we dat samen realiseren, is opgenomen in de Transitie Visie Warmte (pdf, 1 MB). Een visie waarin voor de gemeente is bekeken in welke wijken kansen liggen om van het aardgas te gaan. Deze visie is opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersplatforms, DUEC, Kennemer Wonen, Stedin, Liander en het Hoogheemraadschap. 

De gemeente werkt de Transitie Visie Warmte uit in plannen op wijkniveau. Die plannen worden de komende jaren samen met de inwoners van die wijken en de samenwerkingspartners gemaakt. Hierin worden de echte keuzes voor de toekomstige warmtevoorziening in een buurt gemaakt. Haalbaar en betaalbaar overstappen op duurzame bronnen kan alleen wanneer we ons samen sterk maken voor een duurzame toekomst.