Vragenformulier Klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten van de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen daarvan op te vangen: zoals het hergebruik van materialen, het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en onze dorpen zo in te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan. Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend.

De BUCH-gemeenten hebben daarom samen beschreven hoe ze deze klimaatdoelen willen behalen en wat daarvoor nodig is. Het staat in het ‘Ambitiedocument Klimaat (pdf, 2,77 MB)’. Over dit document willen we u graag een paar vragen stellen.

Vragenlijst Ambitiedocument Klimaat