Klimaat

De gemeenten krijgen steeds meer opdrachten van de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan. En de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zoals:

  • hergebruik van materialen;
  • overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en
  • onze dorpen zo in te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan.

Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend. Gemeenten hebben de regie in de energietransitie. we staan voor een belangrijke opgave: nu handelen om onze toekomst veilig te stellen.

Meer duurzaamheid bereiken, heeft veel effecten. Niet alleen financieel, maar ook op onze manier van leven en werken. Aandacht voor een gezond klimaat moet onderdeel worden van het DNA van de gemeente en de samenleving.

Programma klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben daarom samen beschreven hoe ze deze klimaatdoelen willen behalen. En wat nodig is om de klimaatdoelen te halen is.

Het staat in het Ambities programma klimaat BUCH-gemeenten (pdf, 4 MB) zijn alle opgaven op een rij gezet. Het programma heeft 5 pijlers:

  • energietransitie, 
  • duurzame mobiliteit,
  • circulaire economie, 
  • klimaatadaptatie en 
  • duurzame bedrijfsvoering.

Klimaatverandering tegengaan

We moeten klimaatverandering tegengaan. Nederland wil in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. En we willen meer duurzame energie opwekken (49% minder CO2 uitstoot). Dit noemen we de energietransitie.