Glasvezel netwerk

De gemeente wil snel internet voor iedereen. De gemeente heeft daarom aan  glasvezelexploitanten E-Fiber en Delta Fiber vergunning gegeven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in alle woonkernen.

E-Fiber is gestart met de aanleg. De tweede partij Delta Fiber kan beginnen als E-Fiber klaar is.  Dat gebeurt op dezelfde manier. Helaas konden beide partijen de werkzaamheden niet combineren.

Snel en betrouwbaar internet

Steeds meer diensten zijn online, ook die van de gemeente. Daarnaast is snel internet belangrijk voor thuiswerken of bijvoorbeeld online films kijken. Door glasvezel kunnen inwoners en ondernemers diensten afnemen via een snelle en stabiele verbinding. Belangrijkste voordelen van glasvezel:

  • Meer bandbreedte, meer capaciteit.
  • Upload snelheid even groot als download snelheid.
  • Stabiel internet: minder last van storingen vergeleken met koperkabels door bijvoorbeeld warmte. 
  • Zuiniger in gebruik door licht in plaats van elektriciteit.
  • Open netwerk, vaak meerdere aanbieders op 1 netwerk.

Wat de aanleg voor u betekent

U maakt zelf een keuze. Aansluiten op een glasvezelnetwerk is niet verplicht. Meer informatie leest u op de websites van e-Fiber en Delta netwerk. De leveranciers zoeken ook rechtstreeks met u contact; dat gebeurt dus niet door of via de gemeente.

U kunt tijdelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden. Dit duurt enkele uren. 

Ondergrondse kabels

Om alle panden (circa 6.700) in onze gemeente aan te sluiten gaat 162 kilometer kabels de grond in. Daarvoor moeten de stoepen open, ook bij u in de buurt. Goed om te weten is dat de leverancier dit altijd binnen een dag afrondt. 

Gebouwtjes voor verbindingen

Op 3 plekken in de gemeente komen kleine glasvezelcentrales. Deze gebouwtjes sturen de aansluitingen aan en zorgen voor de verbindingen. Dat gebeurt geluidsvrij. De gebouwtjes komen op openbare, gemeentelijke grond op voldoende afstand van de bebouwing. Het openbaar groen blijft zo veel mogelijk staan; er is bijvoorbeeld geen bomenkap. De gebouwtjes zijn goed bereikbaar vanaf de openbare weg en liggen niet te ver van aansluitingen op nutvoorzieningen. 

Meer weten over aanleg en planning

Meer informatie over aanleg en planning vindt u op de projectpagina's van de leveranciers. 

Rol van de gemeente

Als een partij zich bij de gemeente meldt, kan de gemeente deze partij niet weigeren. De aanleg van het glasvezel netwerk is een vrije markt. In de Telecommunicatiewet is deze gedoogplicht voor gemeenten geregeld. Wel kan de gemeente aangeven wat de wensen, voorschriften en eisen zijn voor de aanleg en uitvoering.

Aanleggen van een internetverbinding is geen nutsvoorziening. Nutsbeheerders voor water, gas en elektriciteit worden bij wet aangewezen door de overheid. Dit geldt niet voor telecommunicatie aanbieders. 

Twee partijen willen glasvezel aanleggen

Twee partijen willen het glasvezelnetwerk aanleggen. E-fiber heeft zich als eerste marktpartij bij gemeente gemeld. E-Fiber biedt aan om glasvezel aan te leggen in de héle gemeente, dus óók in de buitengebieden. De gemeente heeft met E-fiber een overeenkomst afgesloten. E-fiber is ook degene die als eerste aan de slag mag in de gemeente. Ook Delta Fiber heeft vergunning aangevraagd en gekregen voor de aanleg van een eigen netwerk.

De gemeente wil liever niet dat meerdere partijen tegelijk een netwerk aanleggen. Om de overlast zo klein mogelijk te houden, maar ook om bijvoorbeeld de veiligheid te garanderen. Als andere partijen echter een eigen netwerk willen aanleggen, dan moet de gemeente dat toelaten. De gemeente stelt dan als voorwaarde dat een andere partij mag beginnen als E-fiber helemaal klaar is met de aanleg.

De gemeente heeft geprobeerd de twee partijen te laten samenwerken met één aannemer. Dat zou het voor inwoners overzichtelijk houden en minder overlast veroorzaken. Deze poging is helaas gestrand.