Glasvezel netwerk

De gemeente wil snel internet voor iedereen. In de kern(en), maar ook voor onze inwoners en ondernemers in de buitengebieden. De gemeente heeft met glasvezelexploitant E-fiber een overeenkomst gesloten over de aanleg van een glasvezelnetwerk.

De vergunning aan E-fiber is verleend. De verwachting is dat E-fiber na de zomer start met de aanleg. Als E-fiber klaar is, kan Delta Fiber, als tweede partij, ook beginnen met aanleggen. Ook zij hebben een vergunning hebben gekregen.

Snel en betrouwbaar internet

Digitale bereikbaarheid is onmisbaar. Steeds meer diensten zijn online. Niet alleen diensten van de gemeente. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

Glasvezel kent een aantal voordelen.

  • Meer bandbreedte, meer capaciteit.
  • Upload snelheid even groot als download snelheid.
  • Stabiel internet: minder last van storingen vergeleken met koperkabels door bijvoorbeeld warmte. 
  • Zuiniger in gebruik door licht in plaats van elektriciteit.
  • Open netwerk, vaak meerdere aanbieders op 1 netwerk.

Inwoner kiest zelf

De overweging voor het afnemen van een dienst moet iedere inwoner zelf maken. De gemeente is geen partij bij een aanbod of in een (mogelijke) overeenkomst tussen aanbieder en inwoner. De gemeente geeft daarin ook geen advies.

Rol van de gemeente

Als een partij zich bij de gemeente meldt, kan de gemeente deze partij niet weigeren. De aanleg van het glasvezel netwerk is een vrije markt. In de Telecommunicatiewet is deze gedoogplicht voor gemeenten geregeld. Wel kan de gemeente aangeven wat de wensen, voorschriften en eisen zijn voor de aanleg en uitvoering.

Aanleggen van een internetverbinding is geen nutsvoorziening. Nutsbeheerders voor water, gas en elektriciteit worden bij wet aangewezen door de overheid. Dit geldt niet voor telecommunicatie aanbieders. 

Twee partijen willen glasvezel aanleggen

Twee partijen willen het glasvezelnetwerk aanleggen. E-fiber heeft zich als eerste marktpartij bij gemeente gemeld. E-Fiber biedt aan om glasvezel aan te leggen in de héle gemeente, dus óók in de buitengebieden. De gemeente heeft met E-fiber een overeenkomst afgesloten. E-fiber is ook degene die als eerste aan de slag mag in de gemeente. Inmiddels heeft Delta Fiber vergunning aangevraagd en gekregen voor de aanleg van een eigen netwerk.

De gemeente wil liever niet dat meerdere partijen tegelijk een netwerk aanleggen. Om de overlast zo klein mogelijk te houden, maar ook om bijvoorbeeld de veiligheid te garanderen. Als andere partijen echter een eigen netwerk willen aanleggen, dan moet de gemeente dat toelaten. De gemeente stelt dan als voorwaarde dat een andere partij mag beginnen als E-fiber helemaal klaar is met de aanleg.

De gemeente heeft geprobeerd de twee partijen te laten samenwerken met één aannemer. Dat zou het voor inwoners overzichtelijk houden en minder overlast veroorzaken. Deze poging is helaas gestrand.

Naar het overzicht