Meldijk, Sluisbuurt en Langebuurt

De Meldijk, Sluisbuurt en een deel van de Langebuurt worden opgeknapt. Vooruitlopend op de werkzaamheden vervangen de nutsbedrijven (Stedin en PWN) kabels en leidingen.

  • Onderhoud bestrating: het straatwerk is aan vervanging toe
  • Onderhoud riool: in het hoofdriool van de Meldijk zit een verzakking tussen de Langebuurt en Hoorne
  • Vervangen gasleidingen: nutsbedrijf Stedin vervangt de gasleidingen in de Meldijk en, Sluisbuurt en een deel van de Langebuurt
  • Aanbrengen gescheiden rioolstelsel (regen- en vuilwater) in de Sluisbuurt

Meldijk en Sluisbuurt afgesloten van 26 tot en met 30 november

De werkzaamheden aan de Meldijk en Sluisbuurt zijn bijna afgerond. Aannemer Twisk & Bosman heeft nog één week nodig om af te ronden.

Om de veiligheid te waarborgen sluiten we de Meldijk en Sluisbuurt af in de week van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Dit is met borden aangegeven. (Brom)fietsers en voetgangers hebben wel toegang, net als de bewoners van de Meldijk en Sluisbuurt.

Naar het overzicht