Paltroklocatie: Kindcentrum Cornelis

Schets toekomstige nieuwbouw Paltroklocatie
Impressie van de toekomstige nieuwbouw op de Paltroklocatie

Op de plek van de voormalige Paltrokschool komt het nieuwe kindcentrum Cornelis.Een peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar, basisschool groep 1 t/m 8 en buitenschoolse opvang.

Samen met de Stichting Tabijn, verkeerskundige van de politie, verkeerscommissie Uitgeest en de klankbordgroep (8 omwonenden) is er een verkeersplan opgesteld en goedgekeurd. Op 30 juni gaat de website Werelds Onderwijs online. Daar komen de ontwikkelingen van Kindcentrum Cornelis en Kindcentrum Binnenmeer op te staan.

Planning

2021

  • Omgevingsvergunning -  is verleend
  • eind juni - Onthulling bouwbord op de bouwlocatie 
  • eind juni - lancering website www.wereldsonderwijs.nl 
  • najaar 2021 - start bouw kindcentrum

2022

  • naar verwachting 3e/4e kwartaal 2022 - gereed nieuwe kindcentrum Cornelis
Naar het overzicht