Populierenlaan

Inleiding

Een groot deel van de Populierenlaan krijgt een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Het huidige rioolsysteem is verouderd en aan vervanging toe. Ook is er wateroverlast op straat. Bij een gescheiden rioolsysteem wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Omdat de straat open gaat wordt gelijk nagedacht over de inrichting van de Populierenlaan.

Werkgebied

Het werkgebied omvat:

  • Deel van de Populierenlaan tussen de Esdoornstraat en de A9.
  • Eerste deel van de Populierenlaan parallel aan de A9.
  • Hoorne, tussen de Populierenlaan en het Scharloo.

De mogelijkheden om de inrichting grondig aan te pakken zijn beperkt. Er moet rekening gehouden worden met de bevoorrading van bedrijven, behouden van huidig aantal parkeerplaatsen en de vele kabels en leidingen die onder de grond liggen.

Meedenken

Bewoners en bedrijven konden in de enquete vragen stellen en opmerkingen geven. En er is een informatiemiddag en -avond gehouden.

De input die hieruit is gekomen, hebben wij zo veel mogelijk meegenomen in het voorlopig ontwerp. De meeste vragen gingen over

  • verkeersveiligheid, met name snelheid,
  • inrichting,
  • riolering,
  • groen en
  • openbare verlichting.

Omdat er veel bedrijven zitten op dit deel van de Populierenlaan, kunnen we de straat niet versmallen. Door de matige ondergrond kunnen we geen drempels of plateaus toepassen. Als snelheidsremmers passen we op alle kruisingen attentievlakken toe. Daarnaast passen we een visuele versmalling van de rijweg toe. Ook zorgen we dat de parkeerplaatsen beter benut kunnen worden. Er komen meer bomen, zon 10 stuks. Dit hangt wel af van de loop van de kabels en leidingen in de ondergrond.

De vragen en opmerkingen uit de enquête zijn in een overzicht gezet.

Op 22 januari is er een inloopavond over het voorlopig ontwerp

Naar het overzicht