Sportzaal nieuwbouw

3D-beeld nieuwe sportzaal
3D-beeld in vogelvlucht van de nieuwe sportzaal

De nieuwbouw van de Sportzaal is één van de ontwikkellocaties van het centrumplan. In het centrumgebied moet een nieuwe sportzaal komen ter vervanging van De Meet. 

Nieuwe sportzaal in multifunctioneel gebied

Het college heeft onderzoek laten doen naar de beste locatie. Dat is de locatie geworden waar ook de IJsbaan en de Jeu de Boules vereniging zijn. In de afweging van het college zijn niet alleen de belangen van deze 2 clubs meegenomen. Ook de input van omwonenden en andere deelnemers uit de 1e participatieavond is meegenomen. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van het multifunctionele en duurzame sportgebouw binnensport en buitensport met elkaar verbindt. Inclusief de Jeu de Boules vereniging en de IJsbaan. En om het park waar de sportfaciliteiten zijn, te ontwikkelen tot een gebied waar iedereen kan wandelen en recreëren. De inrichting wordt samen met omwonenden, huidige gebruikers en belangstellenden vormgegeven.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente organiseert diverse informatiebijeenkomsten.

22 september 2020

De eerste was op 22 september 2020. Hieraan voorafgaand heeft het college onderzoek laten doen naar locatiemogelijkheden van de nieuwe Sportzaal. De deelnemers aan de online bijeenkomst konden kiezen uit 4 locaties. U kunt de opname van deze bijeenkomst terugkijken via YouTube

22 februari 2021

De tweede online bijeenkomst was op 22 februari. Deelnemers konden ideeën aandragen voor de uitwerking van het plan. U kunt de opname van deze tweede online bijeenkomst terugkijken via YouTube.

Vervolg participatie

Nadat deze uitwerkingen zijn verwerkt, komt het ontwerp ter inzage.

Besluitvorming voorkeurslocatie

Aan de hand het onderzoek en de resultaten van de bijeenkomst is door het college een locatiekeuze gemaakt voor de sportzaal. Daarnaast overleggen we met de huidige gebruikers van de Meet. Ook met andere sportverenigingen spreken we over de binneninrichting van de nieuwe sportzaal. Uiteraard ook met de verenigingen van de IJsbaan en de Jeu de Boules. Deze input maakt deel uit van een programma van eisen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrieven

Naar het overzicht