Uitslag peiling nieuwe sportzaal

Wie bent u of welke doelgroep vertegenwoordigd u?

 1. Omwonende(n): 22%
 2. Sportclub: 11%
 3. School: 3%
 4. Doelgroep jongeren: 8%
 5. Doelgroep ouderen: 0%
 6. Ambtenaar of raadslid: 42%
 7. Anders, namelijk  14%, Stichting BOB, dorpsraad, Kermis, omwonende en sportvereniging.

Wat vindt u de 2 belangrijkste functies in het gebied?

 1. Binnen- en buitensporten combineren: 52%
 2. Ontmoeten, recreëren, wandelen: 20%
 3. Verblijven, zitgelegenheid, kopje koffie: 4%
 4. Speelplek voor kinderen: 40%
 5. Evenementen, kermis, markten, etc.: 28%
 6. Parkfunctie met groen: 24%
 7. Anders, namelijk: 8%  verblijf en activiteiten voor oudere jongeren.

Hoe heeft u de avond ervaren?

 1. Positief: 57%
 2. Positief, ik heb voldoende info ontvangen: 19%
 3. Positief, ik heb voldoende inbreng kunnen geven:10%
 4. Negatief, ik mis info: 5%
 5. Negatief, ik heb onvoldoende info kunnen geven: 0%
 6. Negatief, ik vind zo’n digitale avond niets: 10%