Stationsgebied

Stationsomgeving Uitgeest

De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 25 januari 2018 unaniem de visie 'Stationsomgeving Uitgeest' vastgesteld. Dat is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkelingen op en rond het NS-station van Uitgeest en de directe omgeving. De Stationsvisie kwam tot stand met inbreng van inwoners en belanghebbende organisaties.

Aanpassingen station Uitgeest

Vanwege de aanpassingen voor spoorboekloos rijden krijgt Uitgeest op termijn een tweede middenperron op het station. De bestaande tunnel onder het station is te smal voor de stroom reizigers naar de middenperrons. Daarom komt er een traverse (loopbrug).

Planning

ProRail, verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de traverse, heeft meerdere schetsontwerpen voor de traverse gemaakt en laat deze zien op een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 14 mei 2019.

De planning is dat het definitieve ontwerp voor de traverse in mei/juni wordt besproken door college, raadscommissie en gemeenteraad.

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het station en het NS opstelterrein

website van ProRail
Naar het overzicht