Stationsgebied

Stationsomgeving Uitgeest

De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 25 januari 2018 unaniem de visie 'Stationsomgeving Uitgeest' vastgesteld. Dat is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkelingen op en rond het NS-station van Uitgeest en de directe omgeving. De Stationsvisie kwam tot stand met inbreng van inwoners en belanghebbende organisaties.

Aanpassingen station Uitgeest

Vanwege de aanpassingen voor spoorboekloos rijden krijgt Uitgeest op termijn een tweede middenperron op het station. De bestaande tunnel onder het station is daarvoor te smal, omdat er meer reizigers door de tunnel moeten naar de middenperrons. ProRail heeft daarom aan de gemeente gevraagd wat de voorkeur heeft, een traverse (oversteek) op het station of een tunnel, om die stroom reizigers te verwerken.

Haalbaarheidsscan

Het college heeft de afgelopen periode laten onderzoeken of het mogelijk is de sporenzone bij het station en de N203 te overkappen met een brede groenstrook en woningen. Op basis van de uitkomsten van deze haalbaarheidsscan stelt het college aan de raad voor om niet verder te gaan met het uitwerken van dit idee. Het project wordt te omvangrijk en te ingewikkeld en heeft te grote financiële risico’s.

Traverse

Het college kiest voor een traverse. Zie verder het persbericht

Planning

De gemeente bespreekt de uitkomsten van de haalbaarheidsscan en de keuze voor een traverse op 30 augustus 2018.

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het station en het NS opstelterrein

website van ProRail
Naar het overzicht