Waldijk

De Waldijk is de nieuwste woonwijk van de gemeente Uitgeest. Een wijk waar veel mensen met plezier wonen. Toch zijn er problemen die vragen om een oplossing. De parkeerdruk in delen van de Waldijk is erg hoog. En de wens bestaat om de omgeving van de school bij de Kornak veiliger in te richten.

Op 15 oktober heeft de gemeente tijdens een informatieavond plannen gepresenteerd. Bewoners hadden naar aanleiding van de plannen een aantal vragen, opmerkingen en suggesties. De antwoorden en reactie hierop kunt u hieronder lezen.

Naar het overzicht