Adviesraad Sociaal Domein

Deze raad geeft adviezen over:

  • Gemeentelijk beleid voor gehandicapten.
  • Gemeentelijk seniorenbeleid voor wonen, zorg, welzijn, volksgezondheid, verkeer en vervoer.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De adviesraad bestaat uit maximaal 11 leden, waarvan ten minste de helft is voorgedragen door senioren- en gehandicaptenorganisaties. De andere leden zitten in de adviesraad op persoonlijke titel. De Wmo-adviesraad vergadert 7 keer per jaar.

De verslagen van de vergaderingen kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem. Ze liggen ook ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Contact

Wilt u informatie of vindt u dat de commissie zich ergens mee moet bezig houden, neemt u dan contact op. 

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 7
1910 AA Uitgeest

  • 0251 - 36 11 56 (gemeentehuis)
  • Grete Wijte (lid adviesraad): 0251 - 31 20 26