Commissie Algemene Zaken en Financiën

De commissie adviseert en overlegt inzake aangelegenheden met betrekking tot openbare orde en veiligheid c.a., onroerend goed en grondzaken, monumenten, voor zoveel niet aan de monumentencommissie voorbehouden, financiën in zijn algemeenheid, economische aangelegenheden en intergemeentelijke samenwerking.

De commissie vergadert maandelijks. De vergaderdata kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Contact: