Commissie Ruimtelijke Ordening

De Commissie adviseert en overlegt inzake aangelegenheden met betrekking tot volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en openbare werken.

De commissie vergadert maandelijks. De vergaderdata kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Contact: