Commissie Samenlevingszaken

De Commissie adviseert en overlegt inzake aangelegenheden met betrekking tot welzijn, onderwijs, sport, subsidies en sociale zaken.

De commissie vergadert maandelijks. De vergaderdata kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Contact: