Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college over welstands- en monumentale aspecten van omgevingsvergunningen. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1. De vergaderingen worden georganiseerd door MOOI Noord-Holland - adviseurs omgevingskwaliteit

Voor meer informatie neemt u contact op met Patrick Monincx, e-mail patrickmonincx@debuch.nl

Tijdelijke maatregel

In verband met het coronavirus is de vergadering van de commissie niet fysiek toegankelijk. De vergadering wordt gevoerd via videobellen (Microsoft Teams).

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 9 mei
 • 7 juni: in plaats van 6 juni (Tweede Pinksterdag)
 • 4 juli
 • 1 augustus
 • 15 augustus
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december
 • 2 januari 2023