Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college over welstands- en monumentale aspecten van omgevingsvergunningen. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1. De vergaderingen worden georganiseerd door MOOI Noord-Holland - adviseurs omgevingskwaliteit

Voor meer informatie neemt u contact op met Patrick Monincx, e-mail patrickmonincx@debuch.nl