Contact met de griffie

De griffie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken, geeft advies en biedt ondersteuning. Inwoners kunnen zich bij de griffie melden met vragen aan en berichten voor de gemeenteraad. 

e-mail: griffie@uitgeest.nl

Jacqueline Vrolijk-Gevaert

Jacqueline Vrolijk-Gevaert

Raadsgriffier

telefoon: 088 - 909 79 45

Norma van Rijn

Griffiemedewerker / plaatsvervangend griffier

telefoon: 088 - 909 70 20

Postadres

Griffie gemeente Uitgeest
Postbus 7
1910 AA Uitgeest

U kunt ons volgen via twitter: @GUitgeest