Samen verbeteren we onze lokale democratie

Met elkaar maken wij een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Bent u inwoner of hebt u een onderneming in dit mooie dorp? Dan willen we graag weten wat uw ervaringen zijn met meepraten, meebeslissen en meedoen met de plannen van de gemeente.

Wat vindt u bijvoorbeeld van de manier waarop we in Uitgeest met elkaar tot een besluit komen? Vindt u dat u daarover voldoende kunt meepraten of meedenken?

Inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren: samen maken wij Uitgeest!

We zijn benieuwd naar uw mening. Doe mee en vul de vragenlijst in:

Vragenlijst lokale democratie

Doel van de vragenlijst

Met de uitkomsten van het onderzoek wordt een verbeteragenda opgesteld: uw antwoorden geven aanknopingspunten om zaken anders of nog beter te regelen voor Uitgeest. Naast inwoners, vullen ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van gemeente Uitgeest de vragenlijst in. Zo wordt duidelijk of de resultaten met elkaar overeenkomen.

Participeren = meedoen

Participeren is belangrijk. In vervolg op een concept-initiatief van Uitgeest Lokaal is er extra aandacht voor dit onderwerp. Lees het initiatiefvoorstel (pdf, 1 MB). Wij informeerden u eerder dit jaar tijdens een beeldvormende avond over participatie.

Op dinsdag 2 november a.s. volgt een tweede beeldvormende avond waarin u de gelegenheid krijgt uw wensen over participatie te delen. De uitkomsten van deze beeldvormende avonden geven samen met de uitkomsten van de vragenlijst een basis voor het nieuwe participatiebeleid.

Kans op een mooi cadeau

Onder de deelnemers van de vragenlijst verloten we twee mooie pakketten met lokale producten. Wilt u kans maken op dit cadeau? Vergeet dan niet uw naam en telefoonnummer op de vragenlijst in te vullen. 

Liever papieren vragenlijst

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen, geeft u dit dan aan bij de griffie via:

  • griffie@uitgeest.nl
  • of tel. 088-909 7062