Monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert over aanvragen voor veranderingen aan een beschermd monument. De commissie houdt toezicht dat het monument niet wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

De monumentencommissie vergadert eenmaal per maand. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen en andere onderwerpen over monumentenzorg. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar.

Leden

De monumentencommissie bestaat uit 3 leden en een ambtelijk secretaris.