Monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert over aanvragen voor veranderingen aan een beschermd monument. De commissie houdt toezicht dat het monument niet wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Vergaderingen

De monumentencommissie vergadert eenmaal per maand. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen en andere onderwerpen over monumentenzorg. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar.

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht.

Leden

De monumentencommissie bestaat uit 3 leden en een ambtelijk secretaris. Voor informatie over de commissie kunt u contact opnemen met de secretaris mevrouw A. Beeksma, telefoonnummer (088) 909 75 25.