Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest telt 15 zetels verdeeld over 7 fracties.

Inwoners kunnen zelf een onderwerp op de agenda van de raad geplaatst krijgen met een burgerinitiatief.

Agenda's, notulen en stukken van de vergaderingen van raad en commissies van voor 1 mei 2017 vindt u op de oude website in archiefweb en na 1 mei 2017 vindt u in het raadsinformatiesysteem .

naar het raadsinformatiesysteem

Griffier

De Griffier, Jacqueline Vrolijk-Gevaert bereikt u via:

Fracties en raadsleden