Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest telt 15 zetels verdeeld over 7 fracties.

Inwoners kunnen zelf een onderwerp op de agenda van de raad geplaatst krijgen met een burgerinitiatief.

Agenda's, notulen en stukken van de vergaderingen van raad en commissies vindt u in het raadsinformatiesysteem