Populierenlaan

werkzaamheden tot half mei 2020

deel van Populierenlaan waar niuewe inrichting is afgerond

De Populierenlaan krijgt een nieuwe riolering en een nieuwe inrichting. Ook een gedeelte van het Hoorne wordt aangepakt. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en wegafsluitingen. De werkzaamheden starten maandag 19 augustus en duren tot half mei 2020.

Uitvoering en fasering

Uitloop werkzaamheden

De werkzaamheden in de Populierenlaan lopen helaas uit. De verklaring hiervoor is:

  • Slechte weersomstandigheden. Veel regen zorgt er bijvoorbeeld voor dat we het straatwerk niet kunnen doen (zandlaag wordt papperig). En de rioolsleuf moeilijk droog te krijgen is.
  • Meerwerk door de slechte kwaliteit van de ondergrond. Hierdoor moeten we veel meer grond afgraven en afvoeren en zand aanbrengen. Dit is nodig om zettingen van riool en wegdek te voorkomen. Daarnaast is er extra werk aan het riool in het Hoorne en Nieuwland. En ook bij het verwijderen van oude kabels en leidingen in het Hoorne.
  • Sabotage aan de pompen en losschieten van een stop in de riolering. Hierdoor moest de rioolsleuf tweemaal worden leeggepompt, voordat we weer met het werk aan de riolering konden beginnen.

Al met al betekent dit dat we een paar weken op achter lopen. Door de moeilijkheid van de riolering en bereikbaarheid van de bedrijven kunnen we niet twee fasen tegelijk uitvoeren. We willen in de kerstvakantie de weg niet open laten liggen. We zorgen ernaar dat fase 4 voor de kerstvakantie klaar is.

Aanwonenden krijgen van de aannemer bericht over de aangepaste planning. Hieronder ziet u de nieuwe planning en fasering.

Werk nutsbedrijven

De werkzaamheden aan de water- en gasleiding zijn afgerond. De PWN verwijdert nog wel oude leidingen bij een aantal particulieren.

Werkzaamheden

Populierenlaan

De riolering en de inrichting van het deel vanaf de Esdoornstraat tot aan de brug bij de onderdoorgang van de A9, worden aangepakt. Het oude gemengde riool wordt verwijderd. De nieuwe riolering bestaat uit aparte buizen voor vuil- en hemelwater en drainage. De inrichting wordt vernieuwd, met nieuwe materialen en een 30 km/uur-inrichting.

Hoorne

Het oude gemengde riool tussen Populierenlaan en het Scharloo wordt verwijderd. De nieuwe riolering bestaat uit aparte buizen voor vuil- en hemelwater en bij het Hoorne ook voor drainage. De inrichting blijft hetzelfde, in de rijweg komen de bestaande stenen terug.

Nieuwland

Hier vinden kleine rioolwerkzaamheden plaats.

Zijstraat Populierenlaan (langs A9)

De riolering wordt aangepakt. Het gaat het om het gedeelte vanaf de Populierenlaan tot en met Populierenlaan 105. Het oude gemengde riool wordt verwijderd. De nieuwe riolering bestaat uit aparte buizen voor vuil- en hemelwater.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeermogelijkheden. Hierdoor neemt de parkeerdruk in de omgeving tijdelijk toe. Wij realiseren ons dat dit flexibiliteit vraagt en hopen op uw begrip.

Bouwketen en opslag

De aannemer gebruikt mogelijkheden langs de rijweg voor bouwketen en tijdelijke opslag. Het gemeentelijke terrein aan de Binnenkruierstraat wordt ook gebruikt als tijdelijke opslag.

Naar het overzicht