Waldijk

werkzaamheden vanaf 21 oktober

Om de parkeerdruk in Waldijk te verminderen komen er 40 extra parkeerplaatsen. Verder verbetert de verkeersveiligheid door:

  • Bredere fietsstroken,
  • Verkeersplateaus,
  • Versmallen van de rijbaan,
  • Schoolzone bij basisschool Kornak.

Planning

Op maandag 21 oktober starten de werkzaamheden rond basisschool Kornak. Daarna leggen we de extra parkeerplaatsen aan en voeren we de overige werkzaamheden uit. Bij goed weer zijn de werkzaamheden naar verwachting in januari 2020 klaar. Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt.

De verkeersmaatregelen op de Gorskamplaan en de Jacoba van Beierenlaan voeren we in het voorjaar 2020 uit. Deze werkzaamheden vragen meer voorbereidingstijd. En de asfaltwerkzaamheden kunnen beter in het voorjaar plaatsvinden.

Omwonenden ontvangen voor de start van de werkzaamheden in hun straat een brief met meer informatie. Bij de meeste werkzaamheden blijft doorgaand verkeer mogelijk. Als dit niet zo is, geven we dit met borden aan.

Samen met bewoners

Het ontwerp voor alle maatregelen is samen met omwonenden gemaakt. Wilt u precies weten hoe het eruit komt te zien? Lees verder over Waldijk ontwerp

Naar het overzicht