Blikvanger bij de ingang van de Zientunnel.
Foto van blikvanger met afval bij de ingang van de Zientunnel.

Hier vindt u onder meer informatie over hulpdiensten en losloopplaatsen voor honden.

Politie/Brandweer/Ambulance

Alarmnummers

Politie, Ambulance, Brandweer: 112
 
In niet levensbedreigende situaties:
* Ambulance: 023 - 5319277
* Brandweer: 0251 - 312222
* Politie: 0900-8844 (30 ct/min)
* SOS Telefonische Hulpdienst Noordwest: 072 - 5621044
* Dierenambulance Kennemerland: 0251 - 215454. Website: www.dierenambulancekennemerland.nl

Politiebureau Uitgeest 

Middelweg 28
1911 EG Uitgeest
tel. 0900-8844 voor niet-dringende zaken
Spoedeisend: 112

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Wijkagenten:
F. Pals, A. Schaap, R. Gmelich

Burgernet

Burgernet Kennemerland werkt! Link naar www.burgernet.nl

In maart 2011 is Burgernet gestart in de regio Kennemerland. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Daarbij wordt gebruik gemaakt een telefonisch netwerk. Deelnemen kan via http://www.mijnburgernet.nl

Brandweer

Een dynamisch brandweerkorps staat in Uitgeest voor u klaar. Met goed getrainde mensen en modern materieel staat uw brandweer voor een goed product: brandveiligheid. Het redden van mens en dier, have en goed is nog steeds de belangrijkste taak, maar de laatste jaren komen er naast de hulptaken meer en meer dienstverlenende taken bij.

Het korps kan altijd versterking gebruiken en informeert u graag over de mogelijkheden vrijwilliger bij de brandweer te worden. Op de website van de brandweer Uitgeest vindt u informatie over het korps, foto's, het laatste nieuws en nuttige tips: www.brandweeruitgeest.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
Telefoon: (0251) 31 22 22, fax: (0251) - 31 13 93.
http://www.brandweeruitgeest.nl/

Losloopplaatsen voor honden

In bijna de hele gemeente is er een aanlijnplicht. Het opruimen van hondenpoep is overal verplicht. Op speelterreinen zijn honden zelfs helemaal verboden. De uitzonderingen op de regel worden ter plaatse met bordjes aangegeven. Waar geen borden staan gelden de standaardregels: aanlijn- en opruimplicht.

De Koog

De losloopzone begint bij het bruggetje ter hoogte van zwembad De Zien (Zienlaan) rondom viswater De Kuil, vervolgens langs de gehele Ziendervaart tot en met het 'huttenbouwterrein'. Op het dijkje rondom Koog-Noord moet de hond aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren.

Oude Dorp

In het Oude Dorp mogen honden loslopen op De Terp na de brug over de Westgeestervaart. De honden mogen niet de weilanden in.

Uitgeest-Zuid

De losloopzone begint bij het wijkpark in Kleis-West (met uitzondering van het trapveldje), door de berm van de Anna van Renesselaan, loopt over de oude Waldijk en gaat door naar het uitrenveld voor honden aan de Darse.