Voor de pers

Bent u vertegenwoordiger van de media en hebt u een vraag over de gemeente of over werkorganisatie De BUCH? Belt u dan met:

  • Dorine van der Meij
  • Manuela Lima
  • Bianca Validzic
  • Joyce Schoonebeek

We staan u graag te woord. Het telefoonnummer is 088 - 909 73 00.

Persberichten

Persbericht 25 november 2022

Jonge ouders die de geboorte van hun kindje komen melden bij de publieksbalies van de gemeente Uitgeest ontvangen vanaf nu het Geboorteboekje. Het eerste exemplaar mochten de ouders van de pasgeboren Maud voor haar in ontvangst nemen, uit handen van burgemeester Sebastiaan Nieuwland. 

Piepjong en nu al op de foto met de burgemeester. Het overkwam Maud. Haar ouders Jorrit de Vries en Irene Dengerink namen afgelopen week voor haar het geboorteboekje in ontvangst. Het boekje heeft als titel: Samen met Charlie en Robin op avontuur. Het heeft tekeningen in primaire kleuren en een korte, rijmende tekst die gaat over locaties in de gemeente en de omgeving die voor kleine kinderen bijzonder zijn en de moeite waard om te bezoeken. Het boekje gaat over de gemeenten Uitgeest, Castricum, Bergen en Heiloo en is ontworpen in hun gezamenlijke opdracht. 

"Jonge ouders in onze gemeente gaven aan dat ze het moment van de geboorte-aangifte aan de balies te weinig vonden sprankelen. Daarom geven we vanaf nu dit boekje bij die gelegenheid mee aan de ouders, voor de baby," legt burgemeester Nieuwland trots uit. "Het is voor ons een mooie manier om de baby welkom te heten in onze prachtige gemeente. Mijn boodschap is: straks kun je fijn op avontuur met je ouders. Je kunt hier heerlijk spelen en er is veel te ontdekken in de natuur. En als je dat samen doet, is dat dubbel zo leuk."

Het boekje is gemaakt voor de gemeenten Uitgeest, Castricum, Bergen en Heiloo door Kid Marketeers en de BUCH Werkorganisatie. In de andere gemeenten is het boekje onlangs ook uitgebracht. 

Persbericht 24 november 2022

Vandaag zijn in Den Haag handtekeningen gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Valentijn Brouwer, wethouder in gemeente Castricum, deed dit namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Gemeenten geven jaarlijks geld uit aan producten, werken en diensten. Gemeenten die daarbij de juiste, duurzame keuzes maken, vormen gezamenlijk een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen ontving donderdagmiddag in Den Haag de eerste partijen die zich aansluiten bij het Manifest MVOI 2022-2025. 

Valentijn Brouwer: “Met de ondertekening geven we ook als gemeenten een duidelijk signaal af over welke route we willen nemen richting verduurzaming. Onze manier van opdrachtgeven en inkopen vormt een belangrijke voorbeeldfunctie. Door dit in gezamenlijkheid met andere overheden goed inrichten, ontstaat er snel een netwerk waarmee we verandering naar een duurzame, sociale wereld kunnen realiseren.”

Het manifest bestaat uit zes thema’s: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair, Ketenverantwoordelijkheid, Diversiteit en inclusie, en Social Return.

Met de hele organisatie

Brouwer vervolgt: “Je maakt pas echt het verschil als niet alleen de afdeling inkoop, maar de hele organisatie op alle niveaus, betrokken is. Vandaar dat we niet spreken van MVI maar van MVOI. De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ gaat vooraf aan het inkopen. De hele organisatie zet zich zo in voor de doelen die we met onze gemeenten willen bereiken, van visie- en planvorming tot opdrachtgeven en inkopen.”

Persbericht 23 november 2022

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Woensdag presenteerden de gemeenten hun bevindingen in de raadszaal van het gemeentehuis in Heiloo aan scholen, beleidsmakers en de kinderburgemeester. Wethouder van de gemeente Heiloo, Ronald Vennik: “We willen leerlingen niet belasten met het probleem van milieuvervuiling, maar juist handvatten geven om iets te doen vanuit hun innerlijke gedrevenheid. Het zelf maken zet leerlingen in hun kracht. Zo kunnen ze concreet iets betekenen op het gebied van duurzaamheid.”

Maakonderwijs als handvat voor circulariteit

Inwoners spelen een belangrijke rol in de verandering naar een circulaire economie. Hierbij kun je denken aan een ander gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten, waarbij ze hun waarde zo min mogelijk verliezen. Consuminderen, hergebruik en reparatie worden weer de norm. Dit vergt een andere manier van denken en doen. Het circulair maakonderwijs-programma biedt hier concrete handvatten voor. De opdrachten zetten aan tot denken over duurzaamheid van onze producten. En kinderen leren echt de technieken om op een andere manier met spullen om te gaan.

Lokaal krachten bundelen 

‘Vroeger werden maaktechnieken nog op veel scholen gegeven, maar dit is sinds de jaren ‘90 nagenoeg uit ons onderwijs verdwenen. Er zijn niet zoveel mensen meer die de technieken, zoals bijvoorbeeld het repareren van kleding, beheersen. Voor de lesmodulen hebben de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een lokaal netwerk van ondernemers, experts en vrijwilligers met de juiste kennis en vaardigheden bij elkaar gebracht’, vertelt Wytske de Man tijdens de presentatie. Zoals Marijke Dirkson, een lokale schaapsherder, handwerkexperts van de Vrouwen van Nu Noord-Holland en medewerkers van Wolatelier de Krachtige Kudde. 

Leraren en leerlingen enthousiast

Met oude kleding van kringloop Noppes in Uitgeest maakten leerlingen elk een eigen tas én leerden ze meer over fast-fashion en duurzaamheid. De lessen van de module wol/textiel zijn inmiddels afgerond op drie scholen in Bergen en Egmond. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast. “Aandacht voor wereldproblematiek, echte dingen doen en werken met échte mensen in de klas zijn van onschatbare waarde,” aldus Josefien, leerkracht van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, ‘De leerlingen denken actief mee, kijken bijvoorbeeld even naar het label in hun kleding. Waar komt het vandaan? Wie heeft het gemaakt? Wat kan er nog mee gedaan worden als ik het niet meer draag?’ 

Kinderburgemeester stelt vragen 

Tijdens de presentatie gaf kinderburgemeester Maurits van Schouten aan dat hij graag meer milieueducatie wil op de scholen in Heiloo. Dat stemde de wethouders duurzaamheid van de vier gemeenten positief. Wethouders Ronald Vennik van Heiloo en Valentijn Brouwer van Castricum legden uit waarom zij circulair maakonderwijs zo belangrijk vinden. “Het werken met je handen, leren van techniek en hoe belangrijk het is om dingen opnieuw te gebruiken of te repareren slaat meerdere vliegen in één klap. De kinderen staan aan de basis van een duurzame samenleving waarin makers weer een belangrijke plaats gaan innemen!” 

Fietsen maken

Tijdens de presentatie kwam ook de volgende lesmodule ‘fietsen maken’ aan bod. Onder leiding van een lokale fietsenmaker start deze module begin 2023 op vier scholen; in Egmond, Heiloo, Uitgeest en Castricum.

Persbericht 11 november

In 2019 heeft de gemeenteraad van Uitgeest voor een nieuw afvalbeleid gekozen. Het doel van het beleid is om in 2025 30 kilo restafval per inwoner over te houden. Op 1 januari 2021 waren alle maatregelen van het nieuwe beleid ingevoerd. Uitgeest is nu bijna twee jaar onderweg met het nieuwe beleid. De voorlopige cijfers voor 2022 wijzen uit dat de inwoners het weer beter doen. 

In het beleidsplan is ook een tussendoelstelling voor 2023 opgenomen: 100 kilo restafval per inwoner. Dit doel werd in 2021 zo goed als behaald. In 2022 zijn inwoners van Uitgeest nog beter gaan scheiden. Uitgeest komt naar verwachting uit op 93 kilo restafval per inwoner. Wethouder Schouten van Uitgeest hierover: “Heel mooi, 93 kilo is een goede prestatie van onze inwoners. Uitgeest is daarmee koploper in de regio, maar we zijn er nog niet. 30 kilo restafval overhouden is waar we als Uitgeest naartoe willen.” Uit de rapportage blijkt verder dat de inwoners met rolcontainers minder vaak hun rest-container aan de weg zetten. Ook het gemiddeld aantal inworpen in de ondergrondse container voor restafval neemt iets af.  

Mijnafvalzaken.nl

Halverwege 2022 is de gemeente met een nieuwe manier gekomen om afvalzaken te regelen via mijnafvalzaken.nl of via de app mijnafvalzaken.nl. De website en de app kunnen ook gebruikt worden om te bekijken waar verzamelcontainers aanwezig zijn of in welke bak een afgedankte verpakking thuishoort. Dit kan door met de telefoon het artikel of de streepjescode te scannen. De functie wordt goed gebruikt: de afgelopen maanden is er 4324 keer gescand. De gemeente blijft deze mogelijkheden met een campagne onder de aandacht brengen.

Evaluatie 2023

In 2023 vindt er een evaluatie plaats van het beleid. Daaruit moet blijken wat er nog nodig is voor de doelstelling van 30 kilo in 2025. De gemeente Uitgeest gaat voor een mooi milieuresultaat en een goede service tegen aanvaardbare kosten. De evaluatie komt naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. De definitieve resultaten van de eerste twee jaar van het nieuw beleid worden meegenomen.

Persbericht 10 november 2022

Leerlingen van Basisschool De Wissel staken afgelopen woensdag de handen flink uit de mouwen. Samen met ouders en mensen uit de buurt maakten ze een start met het vergroenen van hun schoolplein. Er worden inheemse heesters en bollen geplant en bloemen gezaaid. 

Basisschool De Wissel heeft al langer de wens het schoolplein te vergroenen. Dit jaar deed de school mee aan het NK tegelwippen en haalden ouders van de leerlingen heel wat tegels uit het schoolplein. Zo ontstonden plantvakken.  Afgelopen woensdag werden daar inheemse struiken in gezet van Tuincentrum Frits Janssen, en struiken uit het PWN Duingebied in Castricum van MeerBomenNu. Onder de struiken worden bollen van Bollenkwekerij J. de Waard en inheemse kruiden gezaaid; fijn voor de vlinders! 

Groen en gezoem

De klas van juf Ellen ging met Burgemeester Nieuwland naar het schoolplein. Twee leerlingen mochten samen met de burgemeester de eerste struik planten met de officiële Startschop. Met veel enthousiasme werden daarna door de leerlingen van de bovenbouw de struiken en bollen gepland. Als afsluiting werd er ook nog een biologisch inheemse kruidenmengsel gezaaid. Wat zal dat zoemen op het schoolplein volgende zomer. 

Nadat alles geplant is brak de hemel open en begon het hard te regenen. Precies op tijd om de zojuist geplante groen te voorzien van het nodige vocht. De deelnemers krijgen als beloning voor het harde werken een lekker taartje en Juf Ellen vertelde waarom ze zo graag een groen speelplein wil: “Hoe leuk zou het zijn als we volgend jaar de biologieles op ons eigen schoolplein kunnen geven?” 

Burgemeester Nieuwland vertelde hoe belangrijk het is om je tegels uit je tuin te vervangen door groen: “Als we geen natte voeten willen krijgen moeten we echt gaan vergroenen. Dus vertel je ouders, dat veel tegels in de tuin helemaal niet nodig is!” 

Als laatste vertelde Boswachter Peter Mol van Landschap Noord-Holland dat het groen om ons heen niet alleen belangrijk is voor klimaatadaptatie, maar vooral ook voor de natuur. “Het gaat heel slecht met de biodiversiteit en vandaag hebben jullie ervoor gezorgd dat er weer wat meer leefruimte voor kleine insecten en vogels is!” aldus de boswachter.

Na afloop kregen alle deelnemers een cadeautje mee naar huis: biologische bolletjes. Dan kan in het voorjaar iedereen ook thuis genieten van bloemen, en de insecten van voedsel.

GroenSpoor Plantestafette 

Deze actie is onderdeel van de 3e GroenSpoor Plantestafette. Het estafettestokje, 'de startschop', wordt doorgegeven aan de volgende gemeente die mee doet: Grootebroek. De actie werd mogelijk gemaakt door de Dorpsraad Uitgeest, Blijer Uitgeest, Gemeente Uitgeest, MeerbomenNu, bollenkwekerij J. de Waard en Tuincentrum Frits Janssen.

Persbericht 9 november 2022

De gemeente Uitgeest nam dit jaar deel aan het NK Tegelwippen, waarbij is geprobeerd om zo veel mogelijk tegels te vervangen voor groen. Uitgeest eindigde in de categorie ‘Kleine gemeenten’ op de 17e plaats (van de 80).

Meer groen voorkomt wateroverlast, biedt meer koelte op warme dagen, en houdt het water vast bij droogte. Daarom heeft de gemeente én een groot aantal enthousiaste inwoners zich ingezet voor het NK tegelwippen. Iedereen kon meedoen. Deelnemers vervingen tegels in de tuin door groen. Wie gebruik maakte van de tegelophaalservice kreeg er een zakje botanische bloembollen voor terug. Daarmee konden ze gelijk een start maken met het vergroenen. Komend voorjaar zien de inwoners het prachtige resultaat ervan. 

Meer groen

Een versteende omgeving en tuininrichting zorgt in de bebouwde omgeving voor problemen. Zoals hittestress en wateroverlast. Door tegels te vervangen door groen, is de grond juist beter aangepast op het veranderende klimaat. Daarnaast wordt de leefruimte voor planten en dieren vergroot. En het draagt bij aan een gezondere en mooiere gemeente: daar gaan we samen voor!

Tegelstand

Tijdens het NK Tegelwippen is gemeten hoeveel bestrating plaats heeft gemaakt voor groen. Voor de gemeente Uitgeest is de teller uitgekomen op het oppervlakte van 4.671 stoeptegels. De gemeente is heel blij dat zo veel inwoners hebben meegedaan en is trots op de behaalde 17e plek.

Volgend jaar gaat Uitgeest weer meedoen. Dan loopt de uitdaging van 21 maart t/m 31 oktober. Als veel inwoners en ondernemers meedoen naast de gemeentelijke projecten, scoort Uitgeest misschien wel nog hoger. Gaan we dan voor een podiumplek?

De actie NK Tegelwippen heeft de gemeente uitgevoerd in samenwerking met de werkgroep Uitgeest Groeit & Bloeit van Dorpsraad Uitgeest.

Persbericht 9 november 2022

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren. De eerste RES-monitor ligt nu op tafel. De resultaten stemmen optimistisch. 

De ambitie is om 3,6 TWh duurzame energie op te wekken in 2030. Daarvan heeft de energieregio Noord-Holland Noord al 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de RES (versie 1.0)  is er een stijging te zien van 13% in bestaande en geplande opwekking.

De meeste duurzame energie wekt de regio tot nu toe op met windturbines op land. Het is de bedoeling om de doelstellingen vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonnepanelen op daken, en meer zonneweides. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden, blijkt uit de RES-monitor. 

Samenwerken aan groei 

De groei van duurzame energieopwekking is het gezamenlijke doel van diverse partijen in de regio: gemeenten, de provincie, het waterschap, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Zij werken intensief samen aan deze missie.

Ook met Liander wordt samengewerkt. Om de groei te realiseren moeten er namelijk ook oplossingen komen voor de schaarste op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie. Bijvoorbeeld het beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren of het clusteren van duurzame opwek-projecten.  

Omgeving betrekken

In Noord-Holland Noord liggen 43 zoekgebieden: gebieden met ruimte voor opwekking van duurzame energie op land. De meeste zoekgebieden zijn bestemd voor zonne-energie; daarnaast zijn er zes zoekgebieden voor wind. Bij de uitwerking van de zoekgebieden werkten de gemeenten samen met de omgeving. Van de 43 zoekgebieden zijn er momenteel 30 in een verkennend stadium. Voor vijf zoekgebieden worden plannen ontwikkeld. Eén zoekgebied is in de ontwerpfase en zeven zoekgebieden zijn nog niet in voorbereiding.

Capaciteit elektriciteitsnet 

Op dit moment is er een zoekgebied dat direct kan worden aangesloten op het net, dit is in Westfriesland. In andere gebieden wordt de netcapaciteit uitgebreid; de verwachting is dat 80% tussen 2023 en 2030 kan worden aangesloten. Voor het overige deel is de aansluitperiode nog onbekend, omdat deze afhankelijk is van meerdere factoren. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen op het net. 

Warmtevraag 

De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. In alle regio’s komt het grootste gedeelte van de warmtevraag voort uit woningen. De meeste woningen werden in 2020 verwarmd met aardgas. Tussen 2017 en 2020 is het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving jaarlijks met 2% gedaald. 3% van de woningen is aardgasvrij. Sinds 2017 is dit aandeel licht gestegen, voornamelijk dankzij nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting. 

Op koers

De uitkomsten van de monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren. In sessies met raadsleden, wethouders, stakeholders en geïnteresseerden gaat de RES werkgroep in gesprek over de vraag of ze op koers liggen richting 2030, of dat bijsturing nodig is. Ook wordt aan dezelfde doelgroepen een vragenlijst uitgezet. Dit als input voor het voorgangsdocument van de RES van begin 2023.

Meer informatie

De RES-viewer geeft actuele informatie per zoekgebied. Cijfers en meer informatie is te vinden in de RES-monitor.
Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 uur een online sessie voor alle geïnteresseerden. De monitor wordt toegelicht, en welke lessen wij hieruit kunnen trekken.

Daarnaast is er ook een online enquête. Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat, en wat nog aandacht behoeft.

Komend jaar onderzoekt de gemeente Uitgeest samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Liander en 11 andere gemeenten de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen in Noord-Holland. Dat hebben deze partijen afgesproken in een intentieverklaring.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De benodigde ruimte vinden, is in Nederland een grote uitdaging, zo ook in Noord-Holland. Daarom werken partijen in Noord-Holland, regionaal en lokaal,  samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe - en waar - duurzame elektriciteit aan de hand van zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van. 

Eerdere voorverkenning

Vanaf afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar de ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek dat zo’n 686 hectare potentieel beschikbaar is voor het opwekken van energie. Het gaat om zijbermen, aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen stukken grond. 

In Uitgeest ligt de meeste potentie in gronden langs de A9, en in de klaverbladen van het knooppunt van de N203 bij het bedrijventerrein. Deze gronden zijn grotendeels eigendom van Rijkswaterstaat. In Uitgeest is daarnaast aandacht voor lokale ontwikkelingen en initiatieven, voor opwek van hernieuwbare energie. Dit gebeurt in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het gaat in Uitgeest specifiek om zonne-energie; in Uitgeest zijn geen zoekgebieden voor windenergie.

Verkenning

De volgende stap in het programma OER is de verkenning. Daarbij wordt gezocht naar een set aan percelen en uitgangspunten wat betreft ruimtelijk ontwerp. Deze uitgangspunten en percelen moeten door de omwonenden gedragen worden, en moeten aangeven waar de zonne-opstellingen aan moeten voldoen. De communicatie en participatie met omwonenden zal een grote rol spelen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond.

OER-Programma

Met dit landelijke Programma OER stelt het rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is o.a. gekeken naar inpassing in het landschap, kosten en verkeersveiligheid.