Welkom op de website van de gemeente Uitgeest, een mooi watersportdorp met meer dan 13.000 inwoners, gelegen in Noord-Holland aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer!

Deze site bevat informatie voor zowel inwoners als bezoekers van Uitgeest.

Meer informatie over de diverse gemeentelijke producten vindt u in de Producten- en Diensten Catalogus. Daarnaast vindt u in ons raadsinformatiesysteem notulen en geluidsweergaven van de diverse Raads- en Commissievergaderingen. 

Laatste nieuws

Werkzaamheden Park de Koog gestart

vrijdag, 22 juni 2018

grondwater overlast aangepakt

‘Uitgeest Bloemrijker’ beste scholieren-idee voor mooier Uitgeest

woensdag, 20 juni 2018

gepresenteerd op 14 juni aan de raad

Veteranendag Castricum-Uitgeest zaterdag 23 juni

woensdag, 20 juni 2018

met onder meer een stoet historische legervoertuigen

Vergaderingen gemeenteraad en commissie

woensdag, 20 juni 2018

21 en 28 juni

Cliënt ervaringsonderzoek Wmo

woensdag, 20 juni 2018

over uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning...