Verhuizen

U geeft uw verhuizing binnen 5 dagen na uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  Doorgeven kan vanaf 4 weken voor uw verhuizing.  

U kunt een verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent. Als u bij iemand gaat inwonen, moet hij of zij toestemming geven.

Met meerdere personen verhuizen

Woont u met meerdere personen op een adres en verhuist niet iedereen mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk zijn of haar verhuizing doorgeven. Voor kinderen jonger dan 16 jaar moet dit doorgeven worden door de ouder, voogd of verzorger.

Geef uw verhuizing op tijd door

Bent u te laat met het doorgeven van uw verhuizing? Dan heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Inloggen met DigiD verhuizing doorgeven

U kunt ook het papieren formulier gebruiken voor het doorgeven van een adreswijziging (verhuizing) (pdf, 128 KB)

afspraak maken verhuizing

Neem het volgende mee naar uw afspraak om uw verhuizing door te geven of legt u klaar bij een digitale aanvraag:

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • (Een kopie van) het ondertekende huurcontract of ondertekende akte van levering.

Als u bij iemand in gaat wonen:

 • Uw geldige legitimatiebewijs.
 • (Schriftelijke) toestemming van de hoofdbewoner.
 • Kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Als u gemachtigd bent door degene die verhuist:

 • Uw eigen geldige legitimatiebewijs.
 • Ondertekende huurcontract of ondertekende akte van levering.
 • Schriftelijke toestemming.
 • Kopie legitimatiebewijs van degene die verhuist.

Dan vult u het formulier Schriftelijke toestemming bij inwoning (pdf, 487 KB) in. De persoon waarbij u gaat inwonen moet het formulier ondertekenen. Het formulier kunt u inscannen en als bijlage met het verhuisformulier meesturen.

Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft mee te sturen.

 • U meldt uw verhuizing bij de gemeente als u langer dan 8 maanden (binnen een periode van 1 jaar) in het buitenland verblijft
 • Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn
 • U meldt dit ook als u uw huis in Nederland aanhoudt
 • Is uw verblijf korter dan 8 maanden, dan kunt u de verhuizing melden, maar dit hoeft niet
 • U meldt de verhuizing uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek.

De verhuizing kan worden doorgegeven door:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen).
 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen).
 • Een wettelijke vertegenwoordiger.
 • Een meerderjarige met schriftelijke toestemming.

Dit is persoonsafhankelijk, maar over het algemeen gaat het om deze instanties: 

 • Belastingdienst (inclusief afdeling Motorrijtuigenbelasting)
 • Hoogheemraadschap
 • Sociale verzekeringsbank (in geval van kinderbijslag of Algemene Ouderdomswet (AOW) / Algemene nabestaandenwet (Anw))
 • Donorregister, indien van toepassing
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), indien van toepassing
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
 • Pensioenfonds
 • Afdelingen binnen de gemeente.