Verhuizen

Verhuist u naar een ander huis in de gemeente? Of komt u in onze gemeente wonen? Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan bij uw nieuwe gemeente.

Geef het op tijd door, want dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning. U hoeft u niet uit te schrijven als u naar een andere gemeente verhuist. Dat doen wij voor u.

Inloggen met DigiD verhuizing doorgeven

U kunt ook het papieren formulier gebruiken voor het doorgeven van een adreswijziging (verhuizing) (pdf, 128 KB)

afspraak maken verhuizing

Meenemen of meesturen

 • Geldig legitimatiebewijs. Als u uw verhuizing digitaal doorgeeft een kopie legitimatiebewijs meesturen.
 • Kopie van het ondertekende huurcontract of de ondertekende koopovereenkomst.

Als u gemachtigd bent door degene die verhuist

 • Uw eigen geldige identiteitsbewijs of een kopie legitimatiebewijs bij digitaal aanvragen.
 • Ondertekend huurcontract of ondertekende koopovereenkomst.
 • Schriftelijke machtiging.
 • Kopie legitimatiebewijs van degene die verhuist.

Samenwonen of inwonen

 • Uw geldige legitimatiebewijs of een kopie legitimatiebewijs bij digitaal aanvragen.
 • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner.
 • Kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Naar een verzorgingshuis

 • Geldig legitimatiebewijs. Als u uw verhuizing digitaal doorgeeft een kopie legitimatiebewijs meesturen.
 • Kopie van de zorgovereenkomst.

Als u gaat samenwonen of bij iemand inwonen dan vult u het formulier Schriftelijke toestemming hoofdbewoner (pdf, 487 KB) in. De persoon waarbij u gaat inwonen of waarmee u gaat samenwonen moet het formulier ook ondertekenen. Dit formulier neemt u mee naar uw afspraak op het gemeentehuis.

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft dan kunt u het formulier schriftelijke toestemming hoofdbewoner inscannen met uw telefoon en als bijlage meesturen.

Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft mee te sturen of mee te nemen?

Voorwaarden

 • U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent
 • U kunt de verhuizing van iemand anders doorgeven, in de volgende gevallen:
  • Van uw echtgenoot of geregistreerde partner met wie u samen verhuist. (Een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap moet dit zelf doorgeven).
  •  Van een minderjarig kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Van uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist van en naar hetzelfde adres.
  • Van uw ouder, als hij of zij meeverhuist van en naar hetzelfde adres.
  • Van iemand die onder curatele staat, als u curator bent.
 • Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna.

Verhuizing naar het buitenland (emigreren)

Verblijft u langer dan 8 maanden (binnen een periode van 1 jaar) in het buitenland, meld dit dan bij de gemeente.

 • Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 • U meldt dit ook als u uw huis in Nederland aanhoudt.
 • Is uw verblijf korter dan 8 maanden, dan kunt u de verhuizing melden, maar dit hoeft niet.
 • U meldt de verhuizing vanaf 5 dagen voor uw vertrek (niet eerder).

Wie ontvangen mijn nieuwe adresgegevens?

Dit is persoonsafhankelijk, maar over het algemeen gaat het om deze instanties: 

 • Belastingdienst (inclusief afdeling Motorrijtuigenbelasting)
 • Hoogheemraadschap
 • Sociale verzekeringsbank (in geval van kinderbijslag of Algemene Ouderdomswet (AOW) / Algemene nabestaandenwet (Anw))
 • Donorregister, indien van toepassing
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), indien van toepassing
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
 • Pensioenfonds
 • Afdelingen binnen de gemeente.