Verzoek over persoonsgegevens

 • De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt.
 • U hebt een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:
  • Uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage).
  • Uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie).
  • Uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid).
  • Uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking).
  • Een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm.
  • Uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit).
  • Informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente.
  • Te stoppen met de verwerking van uw gegevens.
  • Geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.
 • Verder kunt u de gemeente altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.
aanvraag persoonsgegevens