Bezwaar maken

Inleiding

  • u kunt bezwaar maken als u het niet bent eens met een besluit van de gemeente
  • dat moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd (datum van de brief)
  • bij wie u bezwaar maakt, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen
  • hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan

Bezwaar maken per post

U kunt alleen per brief bezwaar maken. In de brief zet u in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • kopie van het besluit waartegen u in bezwaar gaat
  • waarom u daartegen bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw brief (bezwaarschrift) per post naar de gemeente of geef de brief af in het gemeentehuis. Let op! Een per e-mail verstuurd bezwaarschrift nemen wij niet in behandeling.