Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent eens met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken.
 • Dat moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd (datum van de brief).
 • Bezwaar maken kan alleen via een brief of via het digitale formulier, niet per e-mail.
 • Bij wie u bezwaar maakt, staat vermeld op het besluit dat u hebt ontvangen.
 • Hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.
 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde regelt u via Cocensus.
Inloggen met DigiD bezwaar maken tegen een besluit Inloggen met DigiD bezwaar belastingen of WOZ (Cocensus)

U kunt ook per brief bezwaar maken. In de brief zet u in ieder geval:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Kopie van het besluit waartegen u in bezwaar gaat
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kan de gemeente u bellen. Samen kijken we dan wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift. Om misverstanden te voorkomen willen we precies weten waarom u bezwaar hebt gemaakt. Het kan zijn dat uw bezwaar al is opgelost met een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw bezwaar toelichten en leggen wij uit waarom we een bepaald besluit hebben genomen. Komen we er uit, dan kunt u uw bezwaar intrekken.

Behandeling door de commissie Bezwaarschriften

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar maakt. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad. 

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Dit besluit kan anders zijn dan het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt dit besluit opgestuurd.

Soms kunt u de behandeling van uw bezwaarschrift niet afwachten. Bijvoorbeeld als u door een beslissing over een uitkering te weinig inkomsten hebt voor uw levensonderhoud. Er is dan snel een uitspraak nodig. Deze snelle uitspraak, een zogenaamde voorlopige voorziening, vraagt u aan bij de rechtbank. De voorlopige voorziening kunt u alleen aanvragen als u eerst een bezwaarschrift hebt ingediend.

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. U vraagt de rechtbank daarmee om het besluit te schorsen. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij:

 • Rechtbank Noord-Holland
 • Sector Bestuursrecht
 • Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

Als uw bezwaar is afgewezen kunt u nog een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet binnen 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan.

U kunt zelf een beroepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld in uw brief:

 • Uw naam en adres.
 • Datum waarop u het beroepschrift schrijft.
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat.
 • Kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat.
 • Waarom u daartegen in beroep gaat.
 • Uw handtekening.

Stuur uw beroepschrift naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar.