Bezwaar maken

Inleiding

  • Als u het niet bent eens met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken.
  • Dat moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan u is gestuurd (datum van de brief).
  • Bij wie u bezwaar maakt, staat vermeld op het besluit dat u hebt ontvangen.
  • Hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.
bezwaar maken

Bezwaar maken per post

U kunt alleen per brief bezwaar maken. In de brief zet u in ieder geval:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Kopie van het besluit waartegen u in bezwaar gaat
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening.

Stuur uw brief (bezwaarschrift) per post naar de gemeente of geef de brief af in het gemeentehuis. Let op! Een per e-mail verstuurd bezwaarschrift nemen wij niet in behandeling.