Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. 

  • u wilt in, om, bij of aan uw woning of bedrijf iets veranderen
  • u wilt bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen, een inrit aanleggen , iets slopen, reclame aanbrengen of een monument veranderen
  • check eerst of er een vergunning nodig is op omgevingsloket.nl
  • u toetst uw plan eerst aan de welstandsnota, het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de bouwverordening
  • bij twijfel over de haalbaarheid van uw plan, dient u een conceptaanvraag via het omgevingsloket.nl in
  • u besluit hier of u een officiĆ«le aanvraag omgevingsvergunning indient
  • u doet de aanvraag voor een vergunning via het omgevingsloket (met uw DigiD voor burgers of e herkenning voor bedrijven)

 Als u een aanvraag indient voor uw bedrijf houdt u er dan rekening mee dat ook het activiteitenbesluit van toepassing is.

  • u controleert bij een wijziging in bedrijfsactiviteiten op Activiteitenbesluit Internet Module of u een milieuvergunning moet aanvragen, of een milieumelding moet doen
  • u kunt voor milieuvragen contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
omgevingsvergunning aanvragen