Ontheffing sluitingstijd horeca

  • U kunt een ontheffing aanvragen van de sluitingstijd voor de openbare inrichting vallend in de horeca categorie 2 en 3.
  • Dit kan alleen voor maximaal 12 afzonderlijke dagen vastgesteld in de Horecanota 2024. 
  • Als deze dagen vallen op zondag tot en met donderdag dan is de ontheffing tot maximaal 03.00 uur. 
  • Als er ontheffing van de sluitingstijd wordt verleend, moet er vanaf 01.00 uur minstens 1 gecertificeerde beveiliger worden ingezet.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat drankjes in plastic glazen moeten worden geserveerd.
ontheffing sluitingstijd aanvragen (pdf, 344 KB)

Kosten aanvraag ontheffing sluitingstijden 2024

soort kosten tarief 2024
ontheffing sluitingstijden 1 dag € 146,30
ontheffing sluitingstijden tot 7 dagen € 201,00
ontheffing sluitingstijden lange termijn € 241,00

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.