Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  • U kunt een ontheffing aanvragen van de openings- en sluitingstijd voor de openbare inrichting en bijbehorende terras.
  • In het geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester ontheffing van de openings- en sluitingstijd verlenen.
  • Dit gebeurt slechts bij hoge uitzondering zoals bijvoorbeeld bij een collectieve of een bijzondere festiviteit of op oudejaarsavond.
  • Als er ontheffing van de sluitingstijd wordt verleend, moet er een gecertificeerde beveiliger worden ingehuurd.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat drankjes in plastic glazen moeten worden geserveerd.
ontheffing sluitingstijd aanvragen (pdf, 344 KB)

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Ontheffing sluitingstijden 1 dag € 141,90
Ontheffing sluitingstijden tot 7 dagen € 194,90
Ontheffing sluitingstijden lange termijn € 233,70

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.