Collectevergunning

  • Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster.
  • Het rooster wordt elk jaar opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze organisatie ziet er ook op toe dat opbrengst goed wordt besteed.
  • Daarnaast zijn er vrije periodes in dit collecterooster. In vrije periodes kunnen andere organisaties collecteren.
  • Voor het collecteren in deze vrije periodes moet u een vergunning aanvragen.
  • Collecteert u namens een organisatie? Dan moet u een bevestiging van deze organisatie toevoegen. U hebt deze bevestiging nodig bij het invullen van het formulier. U stuurt de bevestiging als digitale bijlage mee bij uw vergunningaanvraag.
  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren. 
Collectevergunning aanvragen