Collectevergunning

 • Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Het rooster wordt elk jaar opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze organisatie ziet er ook op toe dat opbrengst goed wordt besteed.
 • Daarnaast zijn er vrije periodes in dit collecterooster. In vrije periodes kunnen andere organisaties collecteren.
 • Voor het collecteren in deze vrije periodes moet u een vergunning aanvragen.
 • De instelling waarvoor u collecteert moet erkend zijn door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
 • Collecteert u namens een organisatie? Dan moet u een bevestiging van deze organisatie toevoegen. U hebt deze bevestiging nodig bij het invullen van het formulier. U stuurt de bevestiging als digitale bijlage mee bij uw vergunningaanvraag.
 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren. 
collectevergunning aanvragen
soort kosten 2022
Collectevergunning € 74,40

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient. U kunt de collectevergunning digitaal aanvragen.
 • In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde manier aan het goede doel besteedt.
 • U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije periode van hooguit 1 week.
 • Geef verder de volgende informatie:
  • De naam van de organisatie die de collecte organiseert.
  • Een omschrijving van de collecte.
  • De periode waarin u de collecte wilt houden.
  • Toestemming van de organisatie waar u voor gaat collecteren.
 • De aanvraag wordt in behandeling genomen en getoetst.
 • Binnen 8 weken besluiten wij of u wel of niet een collectevergunning krijgt.