Persoonsgebonden budget (PGB)

Als wordt vastgesteld dat u ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet mag ontvangen, kunt u kiezen uit zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning kunt inkopen. 

Met een PGB kiest u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij ZIN is dit niet zo: Dan krijgt u ondersteuning van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente regelt bij ZIN uw ondersteuning en de administratie eromheen.

Aanvraag en voorwaarden PGB

Omdat de keuze voor een PGB veel werk voor u betekent, is het belangrijk dat u vooraf goed weet wat voor u de beste keus is én of in uw situatie een PGB mogelijk is.

Daarnaast beoordeelt de gemeente in een gesprek met u of uw vertegenwoordiger of u voldoet aan de voorwaarden die te maken hebben met een PGB. 

In dit gesprek praten we bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

 • Waarom kiest u voor inkoop van ondersteuning voor een PGB?
 • Kunt u de verplichtingen die horen bij een PGB uitvoeren? Is er iemand in uw directe omgeving die dat voor u kan doen? Dit kan uw wettelijke vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand die u zelf aanwijst (machtigt) om de zaken rondom het PGB voor u te regelen.
 • Hoe en met welke ondersteuning gaat u werken aan de doelen die u hebt besproken met de gemeente?
 • Hoe zorgt u dat de ondersteuning van goede kwaliteit is?

U ontvangt een speciaal formulier dat u helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het gesprek hierover. Dit formulier heet een PGB-plan en krijgt u van een consulent van het sociaal team.

PGB vaardigheid

Een PGB geeft meer vrijheid, maar u moet ook veel dingen zelf kunnen, regelen en weten. Dit heet PGB-vaardig zijn. U moet bijvoorbeeld zelf de administratie doen en zelf uw zorgverleners aansturen. Er zijn 10 punten voor PGB-vaardigheid. Bekijk ze goed voor u uw keuze maakt.

PGB-test

Twijfelt u nog? Met een handige PGB-test vindt u uit of u genoeg weet over het PGB en of het PGB echt bij u past.

Onafhankelijke ondersteuner

U kunt hulp krijgen van een onafhankelijke ondersteuner. Deze persoon kijkt samen met u of het PGB goed bij u past. En helpt u wanneer u zorg gaat aanvragen. Onafhankelijke ondersteuning van cliënten is gratis.

Als u behoefte heeft aan een onafhankelijke clientondersteuner kunt u deze aanvragen bij het sociaal team. U kunt hiervoor ook contact opnemen met MEE & de Wering.

Hoogte van het persoonsgebonden budget

We maken onderscheid in een PGB voor professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een ZZP-er of een organisatie) en een PGB voor niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw netwerk).

Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning. Het tarief voor professionele ondersteuning ligt lager dan het tarief voor zorg in natura. 

PGB voor ondersteuning

Hierbij kunt u denken aan begeleiding, jeugdhulp, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of een kortdurend verblijf. De betaling van deze ondersteuning loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Om dit goed te organiseren moet u ieder geval het volgende doen:

 • U stelt een zorgovereenkomst op met uw zorgverlener en levert deze aan bij de SVB.
 • U houdt de administratie bij en controleert de rekeningen.
 • U betaalt de zorgverlener via de Sociale Verzekeringsbank, door opdrachten voor betaling te geven.

PGB voor een hulpmiddel

Hierbij kunt u denken aan een rolstoel of scootmobiel. De betaling van deze ondersteuning loopt niet via de SVB:

 • U zoekt zelf een geschikt hulpmiddel en een verkoper.
 • U vraagt zelf een offerte op. De hoogte van het budget wordt daarna bepaald.
 • U stuurt de rekening van het hulpmiddel naar de gemeente. 
 • De consulent van het sociaal team beoordeelt of de rekening voldoet aan de afspraken die u hierover hebt gemaakt met de gemeente.
 • Na goedkeuring van de rekening, wordt het PGB-budget naar u overgemaakt. Op verzoek van de gemeente kunt u uitleggen hoe u het budget heeft uitgegeven.