Urgentieverklaring

  • u kunt een urgentieverklaring aanvragen, als u dringend op zoek bent naar andere woonruimte
  • een verklaring is er alleen voor noodgevallen
  • u moet voldoen aan onder andere de volgende criteria:
  • het is niet uw schuld dat u dringend een woning zoekt
  • u kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden
  • u staat minimaal 1 jaar in de gemeente ingeschreven 
  • u beschikt over zelfstandige woonruimte of beschikte over zelfstandige woonruimte in de 12 maanden voorafgaand aan uw aanvraag
  • u staat ingeschreven bij woningcorporatie Sociale Verhuurders Noord Kennemerland (SVNK) en zoekt zelf actief naar woonruimte