Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
  • U meldt vervolgens uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op dinsdag om 9.00 of om 9.15 uur. Voorwaarde is dat één van beide partners is geregistreerd in gemeente Uitgeest. De voltrekking duurt ongeveer 10 minuten. Er mogen alleen getuigen mee, maar verder geen publiek.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap in de volgende situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  • U staat niet onder curatele.
melden huwelijk of partnerschap afspraak maken

Kostenoverzicht 2022

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten tarief 2022
Gemeentehuis: dinsdag om 9.00 of 9.15 uur gratis
Benoeming Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand die werkzaam is in andere gemeente € 29,10
Inzet Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand € 176,10
Ambtenaar als getuige bij een huwelijk of partnerschap in gemeentehuis € 58,90
Trouwboekje € 33,30
   
Locatie Regthuys ma-vr 9:30 - 16:30 € 546,80
Locatie Regthuys (weekend) € 654,20
Gemeentehuis ma-vr 9:30 - 16:30 € 259,30
Overige locaties (exclusief kosten babs en kosten in rekening gebracht door de locatie zelf) € 204,20