Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie en controleert de beschikbaarheid
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven
  • Na reservering van de datum en de locatie moet u het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap melden. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’
  • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente
  • De melding moet tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren
  • Kosteloos trouwen is op bepaalde dagen mogelijk als een van de twee partners is geregistreerd in de gemeente

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap als:

  • beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit,
  • beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, of
  • beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).

U kunt het ingevulde formulier en de noodzakelijke kopieën indienen per mail, per post of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

melden voorgenomen huwelijk met DigiD Afspraak maken