Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
 • U meldt vervolgens met het formulier uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt in ondertrouw gaan.
 • De melding doet u ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U kunt een voorgenomen huwelijk of partnerschap melden als:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
 • U staat niet onder curatele.
melden huwelijk of partnerschap (pdf, 144 KB)

Het formulier met de bijlagen stuurt u per post naar afdeling Burgerzaken. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie. Afgeven bij de balie kan alleen op afspraak.

afspraak maken

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op dinsdag om 9.00 of om 9.15 uur. Voorwaarde is dat één van beide partners is geregistreerd in gemeente Uitgeest. De voltrekking duurt ongeveer 10 minuten. Er mogen alleen getuigen mee, maar verder geen publiek.

Kosten 2024

soort kosten tarief 2024
in gemeentehuis: dinsdag om 9.00 of 9.15 uur gratis
in gemeentehuis maandag t/m vrijdag 9.30 - 16.30 € 275,30
in Regthuys maandag t/m vrijdag 9.30 - 16.30 € 580,70
overige locaties maandag t/m vrijdag 9.30 - 16.30 € 216,90
op overige dagen en tijden in Regthuys € 694,70
op overige dagen en tijd op overige locaties € 216,90
benoeming BABs als beëdiging rechtbank heeft plaatsgevonden € 31,00
trouwboekje € 35,40
inzet ambtenaar burgerlijke stand € 187,00
verzorgen van getuigen van gemeentewegen € 62,60
opmaken akte van omzetting in spreekkamer € 62,50

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde 'babs' (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). U kunt zelf uw trouwambtenaar van de gemeente kiezen.

onze trouwambtenaren

U kunt alleen trouwen, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent niet getrouwd.
 • U hebt geen geregistreerd partnerschap.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen bloedverwantschap met uw partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind.
 • Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig als u het jawoord geeft.
 • De getuigen zijn meerderjarig.

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

 • Bezittingen en schulden die u samen hebt opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u.
 • Als u wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet u naar een notaris.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen.

Bekijk de vragen en antwoorden over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap