Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven.
  • Vervolgens meldt u het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.
  • Kosteloos trouwen is mogelijk op dinsdag om 9.00 of om 9.15 uur als 1 van de 2 partners is geregistreerd in de gemeente. De voltrekking zal ongeveer 10 minuten duren. Er mogen alleen getuigen mee en verder geen publiek.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' in onderstaande situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  • U staat niet onder curatele.
melden huwelijk of partnerschap afspraak maken