Vliegverkeer

  • De gemeenten in de regio liggen onder de aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan. Dit heeft gevolgen voor de leefomgeving.
  • De gemeenten werken samen om toenemende hinder voor de regio beperkt te houden.
  • U kunt overlast melden bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
geluidshinder melden bij BAS

Online informatie vinden

Informatie vliegverkeer

Wie in de omgeving van Schiphol woont of gaat wonen, kan op Bewonersplatform Aanspreekpunt Schiphol (BAS) veel informatie vinden over vliegverkeer. Onder het tabblad 'Wonen bij Schiphol' vindt u informatie over hoe vaak en hoe hoog door startend en landend verkeer is gevlogen.

Actuele metingen en info woonlocaties

Op Nomos online kunt u actuele metingen zien. Aan de hand van dagelijkse radartracks en gegevens van het geluidmeetsysteem kunt u zien waar de vliegtuigen vliegen en hoeveel geluid zij maken. Ook is informatie beschikbaar over huidige en toekomstige woonlocaties (op basis van postcode of straatnaam of het aangeven van de locatie op een kaart).

Advisering over ontwikkeling Schiphol en hinderbeperking

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) adviseert gemeenten over de ontwikkeling van Schiphol en de hinderbeperking

Beperken toenemende hinder voor regio

Om gezamenlijk toenemende hinder voor de regio te beperken, participeren wij in de Omgevingsraad Schiphol. Op Omgevingsraad Schiphol staat ook veel informatie. U kunt zich via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.