Gehandicapten parkeerplaats

U kunt een gehandicapten parkeerplaats aanvragen als u een lichamelijke beperking hebt. U kunt een gehandicapten parkeerplaats op kenteken aanvragen als u parkeert op openbare grond vlakbij uw woning of waar u werkt. 

U ontvangt binnen 8 weken na uw aanvraag bericht over toewijzing of afwijzing. De gemeente mag deze termijn van 8 weken eenmaal verlengen. Tegen het besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bekijk voor u een aanvraag indient goed of u aan de voorwaarde voldoet. U moet bijvoorbeeld al een parkeerkaart voor gehandicapten hebben.

Het ingevulde formulier stuurt u met de bijlagen naar: Burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Meesturen met de aanvraag

Een aanvraag is pas compleet als u kopieën van alle volgende documenten meestuurt:

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Kentekenbewijs deel II.
 • Gehandicapten parkeerkaart (beide kanten).
 • En een werkgeversverklaring met uw werktijden (alleen bij nieuwe aanvragen en indien van toepassing).

Bij twijfel

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een gehandicapten parkeerplaats, maakt u dan een afspraak voor overleg.

afspraak maken

Voorwaarden

Voor bestuurder

 • U hebt geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals een oprit, carport of garage.
 • U hebt binnen loopafstand van uw woon- of werkomgeving op verschillende tijdstippen van de dag geen parkeermogelijkheden, door de permanente hoge parkeerdruk in de omgeving.
 • Inwoners van een verpleeg- of verzorgingstehuis kunnen geen individuele gehandicapten parkeerplaats aanvragen. Het verzorgingstehuis moet bewoners een plaats op eigen parkeerterrein toewijzen.
 • Als u een gehandicapten parkeerplaats krijgt bij uw werklocatie op openbare grond, dan staan de dagen en tijden waarop u daar mag parkeren op het onderbord. Op andere dagen en tijden is de parkeerplaats beschikbaar voor iedereen.
 • Bij verhuizing moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Voor passagier

 • Een gehandicapten parkeerplaats kan alleen worden toegewezen aan houders van een gehandicapten parkeerkaart voor bestuurders. In uitzonderlijke gevallen wijzen we een gehandicapten parkeerplaats toe aan een houder van een gehandicapten parkeerkaart voor passagiers, namelijk:
  • Als ophalen en afzetten aan huis van de hulpbehoevende persoon vanuit verkeerstechnisch oogpunt zorgt voor onoverkomelijke problemen.
  • Als naar het oordeel van een onafhankelijke arts het door de geestelijke vermogens van de hulpbehoevende persoon niet verantwoord is dat hij of zij zich zonder toezicht of begeleiding in het maatschappelijk verkeer begeeft.
  • Als de hulpbehoevende persoon een jong kind is, dat zich niet zonder toezicht of begeleiding in het maatschappelijke verkeer kan begeven.

Opheffen van gehandicapten parkeerplaats

Gaat u verhuizen of is de houder van de gehandicapten parkeerkaart overleden, dan moet de gehandicapte parkeerplaats op kenteken worden opgeheven. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier. Graag aangeven om welk kenteken het gaat en waar de gehandicapten parkeerplaats is. Als dat bekend is, ook graag de naam van de houder van de gehandicapten parkeerkaart.

Kosten

soort kosten tarief 2024
Aanvraag gehandicapten parkeerplaats op kenteken gratis
Plaatsing bord met kenteken € 307,60
Eventuele extra aanpassingen parkeervak op basis offerte
Wijziging onderbord met kenteken gratis
Verwijderen gehandicapten parkeerplaats gratis

Locatie en verkeersbesluit

Na de toewijzing zoekt de afdeling Verkeer een geschikte locatie en neemt een verkeersbesluit voor het reserveren van het parkeervak. U kunt eventuele wensen voor de locatie op het formulier aangeven. Hierna wordt het parkeervak gereserveerd door een verkeersbord met uw kenteken te plaatsen.

Het verkeersbesluit heeft een officiële bewaartermijn van 6 weken na publicatie.