Gehandicaptenparkeerplaats

 • Een parkeerplaats vlakbij uw woning of de locatie waar u werkt.
 • Als u een lichamelijke beperking hebt, komt u hier mogelijk voor in aanmerking.
 • Bekijk voordat u een aanvraag indient goed of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit: toewijzing of afwijzing.
  De termijn van 8 weken mag eenmaal worden verlengd.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente of bent hier werkzaam.
 • U bent in het bezit van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig.
 • U beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.
 • U hebt een loopbeperking die blijvend is.
 • U bent medisch gekeurd.
 • U hebt geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals een oprit, carport of garage.
 • U hebt binnen loopafstand van uw woon- of werkomgeving op verschillende tijdstippen van de dag geen parkeermogelijkheden, door de permanente hoge parkeerdruk in de omgeving.

Aanvragen

 • U haalt het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op bij de balie van het gemeentehuis.
 • Het ingevulde formulier levert u vervolgens weer in bij de balie.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Geestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Midden-Kennemerland, de politie en de gemeente.
 • Als alle adviezen positief zijn, ontvangt u een toewijzing en wordt bij een bestaande openbare parkeerplaats een bord 'Gehandicaptenparkeerplaats' geplaatst met daaronder een bordje met het kenteken van uw auto.
 • De kosten voor het realiseren van de parkeerplaats kunt u bij de balie voldoen (bij voorkeur per pin).
 • Als in uw directe omgeving geen openbare parkeerplaats beschikbaar zijn en er dus een extra parkeerplaats aangelegd moeten worden, dan zijn de kosten voor die aanleg voor uw rekening. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u een offerte van de aanlegkosten.

Andere auto?

 • Bij aanschaf van een andere auto kunt u het nieuwe kenteken aan ons doorgeven, waarna een onderbord met het nieuwe kenteken wordt geplaatst.

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Gehandicaptenparkeerplaats € 205,50
Nieuw onderbord (wijziging kenteken) € 135,00