Geboorte

  • U moet de geboorte van uw kind melden in de gemeente waar uw kind is geboren.
  • U doet aangifte bij de Publieksbalie.
  • U doet de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Als de geboorte in het weekend of op een feestdag is, hebt u 2 extra dagen om aangifte te doen.
  • Als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit doen.
  • De aangifte en een afschrift van de geboorteakte zijn gratis.

Afspraak maken

Om de geboorte van uw kind aan te geven, maakt u telefonisch een afspraak: 14 0251 (zonder netnummer).

Meenemen naar de afspraak

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder
  • Verklaring van de arts of de verloskundige

Indien van toepassing:

  • Trouwboekje
  • Erkenningsakte ongeboren kind
  • Akte van naamskeuze