Gemeentelijke belastingen

  • Cocensus verzorgt de gemeentelijke belastingen.
  • U ontvangt de aanslag elk jaar eind februari.
  • U ontvangt uw aanslag digitaal als u bent aangesloten in de berichtenbox van MijnOverheid
  • Welke gemeentebelastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie.
  • De meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB).
Direct naar Cocensus

Uitleg stijging WOZ en OZB in 2023

De WOZ-waarden zijn dit jaar gestegen. De verhoging van de OZB is niet even hoog als de verhoging van de WOZ. Toch is de OZB fors gestegen. Dit heeft een aantal andere oorzaken. Eén daarvan is dat de gemeente een taak heeft overgenomen van het hoogheemraadschap.

Om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen, kijkt een taxateur naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het gaat daarbij over het vorige jaar. Dus: de WOZ-waarde voor 2023, is de verkoopwaarde die uw woning had op 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Dit moet volgens de wet WOZ. Dit staat voor Wet waardering Ontroerende Zaken.

Stijging WOZ waarden

In 2023 zijn veel WOZ waarden hoger dan in 2022. Dit komt doordat verkoopwaarden zijn gestegen tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022. 

De stijging is dit jaar in Uitgeest gemiddeld 23,2%. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 17%. Dat komt onder andere door de krapte aan woningen. Die is in Uitgeest groter dan in andere gemeenten. Regio IJmond had in het derde kwartaal van 2021 zelfs de krapste woningmarkt van heel Nederland. 

WOZ Taxatieverslag

U kunt uw taxatieverslag inzien via het van digitaal loket van Cocensus. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Klik op ‘veelgestelde vragen’ en vervolgens op ‘Taxatieverslag’. In uw taxatieverslag ziet u hoe uw WOZ waarde is bepaald. 

Onroerende Zaakbelasting (OZB)

Elke woningeigenaar betaalt jaarlijks Onroerende zaakbelasting (OZB). Dit is een percentage van de WOZ-waarde. Voor de OZB houdt Uitgeest rekening met de hoge stijging van WOZ-waarden. Om te voorkomen dat de OZB ook met 23,2% stijgt, hebben we een correctie toegepast. Deze zorgt voor een verlaging van het OZB tarief van 7%. 

Toch is de OZB in 2023 gestegen. Dit heeft enkele andere oorzaken:

  • Ten eerste is eerder in de kadernota vastgesteld, dat de OZB eenmalig met 4% verhoogd zou worden, om kosten te dekken.
  • Daarnaast heeft Uitgeest een taak overgenomen van het Hoogheemraadschap. Het gaat om het beheer en onderhoud van de buitenwegen. De OZB is hierdoor ruim 6% gestegen.
  • Daar tegenover staat: dat u van het Hoogheemraadschap geen aanslag meer ontvangt van € 39,58.
  • Tot slot is er een inflatiecorrectie van 2,3%. 

Vragen

Hebt u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Cocensus helpt u graag. De taxateurs van Cocensus geven u graag een toelichting op de berekening van uw WOZ-waarde. 

Persoonlijke uitleg WOZ 

Maak een belafspraak met de taxateur van Cocensus. Dit kan via de QR-code bij de OZB aanslag, of via het digitaal loket. Of u belt 023 556 35 00

De taxateur belt u terug, en geeft uitleg over de taxatie. Mogelijk kunt u zich vinden in de uitleg. Of uw argumenten zorgen voor heroverweging van de WOZ-waarde. Dan is een bezwaarschrift niet nodig. Eventuele correcties worden dan namelijk direct verwerkt.

Bezwaar maken (gratis)

Als u het ondanks de uitleg van de taxateur niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u gratis bezwaar maken. Dit kan via het digitaal loket van Cocensus of met het reactieformulier bij de OZB-aanslag. Let op: Het indienen van een bezwaarschrift kan tot zes weken na de datum van de aanslag.

Bureau voor bezwaar tegen de WOZ

Er bestaan ook bureaus die voor u bezwaar willen maken. Dit lijkt gratis, want zij vragen hiervoor geen geld. Via een omweg kan dit toch geld kosten. Bij een succesvolle bezwaarprocedure, is de gemeente verplicht een kostenvergoeding aan het bedrijf te betalen. Dit is gemiddeld € 600. Als veel inwoners dit doen, zorgt dat voor veel extra kosten voor de gemeente. Dit kan ervoor zorgen dat we het OZB tarief moeten verhogen