Welstandseisen

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

  • U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt.
  • Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen.
  • U kunt de eisen in de welstandsnota nalezen.
  • Wij leggen uw aanvraag voor aan de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
  • De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
  • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

De welstandscommissie vergadert eens per 2 weken op een maandag (oneven weken van het jaar). U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

Vergaderingen Welstandscommissie (40 KB) Jaarverslag Welstandscommissie (1.1 MB) Archief verslagen Welstandscommissie