Welstandseisen

 • U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt.
 • Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.
 • U kunt de eisen in de welstandsnota nalezen.
 • Wij leggen uw aanvraag voor aan de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
 • De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
 • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

De commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie) vergadert eens per 2 weken op een maandag (in de oneven weken). U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

Welstandsnota

De eisen van de welstand zijn vastgelegd in de welstandsnota (pdf, 7 MB). Deze eisen gaan onder andere over:

 • Eigenschappen van de bestaande bebouwing.
 • Openbare ruimte.
 • Landschap.
 • Stedenbouwkundige situatie.
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur.
 • Samenhang in het bouwwerk.