Gladheidsbestrijding

Bij gladheid strooit de gemeente op doorgaande wegen en fietspaden. De strooiroutes zijn zo gekozen dat iedere inwoner binnen een straal van ongeveer 500 meter een begaanbare weg of fietspad kan bereiken. Gladheid melden op doorgaande wegen, kan online. 

Bekijk waar wij strooien, in welke volgorde en wat u zelf kunt doen om gladheid te bestrijden. 

Gladheid melden

Waar wij strooien

Wegen

  • Bij gladheid strooien wij op de hoofdwegen, op een aantal toegangswegen tot de woonwijken en op de industrieterreinen. 
  • Doorgaande wegen naar buurgemeenten. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. 
  • Wij strooien ook bij kruispunten, bruggetjes, openbare gebouwen, verzorgingshuizen en winkelcentra.
  • De straten in de woonwijken strooien wij niet, behalve bij scholen, verpleeghuizen en winkelcentra.

Fietsroutes

  • Wij strooien alle hoofdfietsroutes, zoals de verbindingsfietspaden naar buurgemeenten. 
  • Om ervoor te zorgen dat de strooiwagens op deze fietsroutes kunnen komen, verwijderen wij vanaf eind november preventief de rood-witte paaltjes die op sommige fietspaden in het wegdek staan. Ze worden begin april weer teruggeplaatst.

Bij extreme weersomstandigheden en aanhoudende zware sneeuwval zetten wij een extra strooiploeg in. Dan proberen we ook niet-doorgaande straten en andere straten begaanbaar te maken. Helaas kunnen we niet overal alle ongemakken verhelpen.

Wat u zelf kunt doen

U kunt de kans op ongelukken door gladheid zo klein mogelijk maken door:

  • Zelf de stoep voor uw huis sneeuwvrij te houden en zo nodig met zout te bestrooien. Neem ook het gedeelte van uw buurman of buurvrouw mee, als hij of zij dat niet zelf kan. Zo helpen we elkaar.
  • Rekening te houden met het opvriezen van het wegdek, vooral op bruggen en opritten.