Standplaatsvergunning

U hebt een vergunning nodig als u een standplaats wilt innemen op een openbare plaats in de openlucht. Dit kan zijn voor de verkoop van producten, of als u informatie wilt uitdelen.

Voor meer informatie neemt u contact op met team APV via apv@debuch.nl.

Aanvraag standplaats eerst onderzoeken

De gemeente kent een aantal vaste standplaatsen. Als u op een nieuwe locatie een vaste standplaats wilt beginnen, dan mailt u naar team APV. In de mail geeft u het volgende aan:

  • Waar de standplaats moet komen.
  • Hoe groot het verkoopitem is.
  • Wat voor producten u wilt verkopen.
  • Op welke dagen u wilt verkopen.
  • Bij deze mail voegt u een situatietekening.

De gemeente behandelt deze vraag als principeaanvraag. Wij onderzoeken eerst of een standplaats op de door u gekozen locatie mogelijk is, voordat u een aanvraag indient en leges moet betalen.

Als uw standplaats niet binnen het omgevingsplan past, hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.

standplaatsvergunning aanvragen (pdf, 130 KB)

De gemeente Uitgeest kent 5 locaties waar een standplaats uitgegeven wordt:

  • Prinses Beatrixlaan/hoek Hogeweg (niet op donderdagochtend tot 13.00 uur in verband met weekmarkt; met elektra).
  • Parkeerterrein bij de Jumbo aan de Melis Stokelaan (geen elektra).
  • Parkeerterrein bij de Marskramer aan de Middelweg (niet op donderdagochtend tot 13.00 uur in verband met de weekmarkt; geen elektra).
  • Anna van Renesseplein nabij Deen supermarkt (niet milieubelastend; met elektra).
  • Anna van Renesseplein op de locatie van de voormalige bushalte (wel milieubelastend; met elektra).

De aanvrager heeft als hoofdberoep ambulante handel en neemt de standplaats zelf in. De standplaatsen worden uitgegeven zonder nutsvoorzieningen. Bij beide standplaatsen op het Anna van Renesseplein en bij de standplaats op de hoek Prinses Beatrixlaan / Hogeweg is een elektriciteitsaansluiting. In overleg met de gemeente kan daar tegen betaling gebruik van worden gemaakt.

Als u een standplaatsvergunning voor een kortere periode wilt, dan vraagt u een tijdelijke standplaatsvergunning aan. Deze vergunning vraagt u aan voor bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen.

U kunt een standplaats aanvragen bij de organisatie van het betreffende evenement.

Kosten aanvraag losse standplaats 2024

soort kosten tarief 2024
aanvraag losse standplaats (art 5.18 APV) € 72,60

Staat u standplaats op gemeentegrond, dan betaalt u ook precariobelasting.

Legesverordening Verordening precariobelasting

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. U hebt een marktplaatsvergunning nodig als u een plaats wilt op een dag-, week- of jaarmarkt.

U wilt natuurlijk op tijd weten of u een standplaats in kunt nemen. Vraag daarom op tijd een vergunning aan, minimaal 8 weken van tevoren.