Exploitatievergunning

 • In een exploitatievergunning horecabedrijf staan voorwaarden die te maken hebben met overlast, veiligheid en fatsoen.
 • Via de exploitatievergunning regelt u onder meer het soort bedrijf, de locatie, de openingstijden en het terras.
 • U vraagt een exploitatievergunning aan:
  • bij het starten, overnemen, uitbreiden of veranderen van een horecabedrijf;
  • als uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt of als u andere leidinggevenden in dienst neemt;
  • en als u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden.
 • Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.
 • U stuurt een ingevulde Bibob-formulier mee met de vergunningsaanvraag.

De voorwaarden voor een exploitatievergunning staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Algemene Plaatselijke Verordening contact team Horeca

 • De eigenaar/leidinggevende is 21 jaar of ouder.
 • De eigenaar/leidinggevende is van onbesproken gedrag en heeft geen strafblad.
 • Wij kunnen vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. Uw bedrijf verstoort niet de openbare orde.
 • Het omgevingsplan staat toe dat er horecabedrijven in het gebied zijn. 
 • U vult een Bibob-formulier in.
 • Wij beoordelen met de Bibob-toets of er een risico bestaat dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

De politie ziet toe op de naleving. De gemeente gebruikt de exploitatievergunning om snel maatregelen te treffen in gevallen waar de openbare orde in geding is. Het is soms mogelijk om de vergunning in te trekken en het pand te sluiten.