Rioolaansluiting

U kunt een een nieuwe rioolaansluiting aanvragen, als u nog niet bent aangesloten op het rioolstelsel. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. In overleg met de aanvrager laat de gemeente de nieuwe rioolaansluiting aanleggen.

rioolaansluiting aanvragen (pdf, 181 KB)

Kosten

Voor een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool geldt een vast bedrag. De eigenaar van het perceel betaalt dit als een belasting. Zie hiervoor de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023.

Bij grotere nieuwbouwplannen maakt de gemeente maakt financiĆ«le afspraken met de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject. 

Verantwoordelijkheid

De gemeente zorgt voor het gemeenteriool. We gaan over aanleg, onderhoud, ontstopping en vervanging ervan. We zorgen ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

In de Aansluitverordening (2023) staat welk deel van de riolering in bezit is van de gemeente en welk deel van de perceeleigenaar. Daaruit volgt er wie de verantwoordelijkheid heeft bij rioolproblemen en wie de kosten draagt.

Gescheiden rioolstelsel

Op steeds meer plekken hebben we een gescheiden rioolstelsel. Het huishoudelijke afvalwater gaat op die locaties naar het vuilwaterriool. Regenwater en grondwater wordt afgevoerd via andere leidingen.

Het apart houden van deze waterstromen, zorgt voor een betere waterkwaliteit in de sloot en in ander oppervlaktewater. Dit is goed voor de natuur. Daarnaast zijn we beter voorbereid op hevige regenbuien en droge periodes, wat steeds vaker voorkomt door klimaatverandering. 

Voor aansluiting op het gescheiden rioolstelsel hebt u een dubbele aansluiting nodig: 1 voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en 1 voor het hemelwater.

Hemelwaterberging

Het opvangen van hemelwater op eigen terrein voorkomt wateroverlast. Volgens de verordening hemelwaterberging wordt dit verplicht bij nieuwbouwwoningen. De perceeleigenaar legt de hemelberging aan en zorgt ervoor dat de hemelwaterberging goed blijft werken.