Rioolaansluiting

  • De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel.
  • We gaan over aanleg, onderhoud, ontstopping en vervanging ervan.
  • We zorgen ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool.
  • De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein, vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.
  • U kunt een aanvraag indienen als u nog niet bent aangesloten op het rioolstelsel.
  • Als u het met de kosten eens bent, wordt de aansluiting gerealiseerd.
  • U betaalt de rekening.
rioolaansluiting aanvragen

Kosten

  • Na uw aanvraag ontvangt u een kostenoverzicht. Dit verschilt per situatie en de kosten zijn onder andere afhankelijk van de lengte van het aan te leggen riool, de diepte en het type verharding.
  • Als u het met de kosten eens bent, wordt de aansluiting gerealiseerd.
  • U betaalt de rekening.

Gescheiden rioolstelsel

We streven ernaar om schoon water zoveel mogelijk apart op te vangen en af te voeren. Daarom wordt bij vervanging van de riolering gekozen voor een gescheiden rioolstelsel. Dat bestaat uit vuilwaterriool en een apart hemelwaterriool.

Het merendeel van de riolering bestaat inmiddels uit zo'n gescheiden rioolstelsel. De delen waar nog geen gescheiden stelsel ligt worden in de toekomst omgebouwd naar een gescheiden rioolstelsel. Voor een aansluiting op een gescheiden stelsel hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.