Rioolaansluiting

U kunt een een nieuwe rioolaansluiting aanvragen, als u nog niet bent aangesloten op het rioolstelsel. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Op eigen terrein moet u er zelf voor zorgen.

De gemeente legt de nieuwe rioolaansluiting aan in overleg met de aanvrager.

Rioolaansluiting aanvragen

Kosten

Voor een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool geldt een vast bedrag.

Soort aansluiting Tarief 2024
enkele aansluiting tot 10 meter € 1.700,00
dubbele aansluiting tot 10 meter € 2.200,00
aansluiting op drukriolering tot 10 meter € 7.500,00
Voor alle bedragen geldt: boven 10 meter op basis van nacalculatie.

Bij grotere nieuwbouwplannen maakt de gemeente financiële afspraken met de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject.

Verantwoordelijkheid

De gemeente zorgt voor het gemeenteriool. We gaan over aanleg, onderhoud, ontstopping en vervanging ervan. We zorgen ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

In de Aansluitverordening (2023) staat welk deel van de riolering in bezit is van de gemeente en welk deel van de perceeleigenaar. Daaruit volgt er wie de verantwoordelijkheid heeft bij rioolproblemen en wie de kosten draagt.

Gescheiden rioolstelsel

Op steeds meer plekken hebben we een gescheiden rioolstelsel. Het huishoudelijke afvalwater gaat op die locaties naar het vuilwaterriool. Regenwater en grondwater wordt afgevoerd via andere leidingen.

Het apart houden van deze waterstromen, zorgt voor een betere waterkwaliteit in de sloot en in ander oppervlaktewater. Dit is goed voor de natuur. Daarnaast zijn we beter voorbereid op hevige regenbuien en droge periodes, wat steeds vaker voorkomt door klimaatverandering. 

Voor aansluiting op het gescheiden rioolstelsel hebt u een dubbele aansluiting nodig: 1 voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en 1 voor het hemelwater.

Hemelwaterberging

Opvangen van hemelwater op eigen terrein voorkomt wateroverlast. Berging van hemelwater is verplicht bij nieuwbouw. De perceeleigenaar legt de berging voor hemelwater aan en zorgt ervoor dat deze goed blijft werken.