Starterslening

 • U koopt voor de eerste keer een huis.
 • De woonlasten zijn net te hoog voor uw inkomen.
 • De starterslening komt bovenop de eerste hypotheek die een bank geeft.
 • De lening is gedurende de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Daarna betaalt u rente en aflossing.
 • De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt deze lening.
 • Een betrouwbaar vangnet dankzij Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • U vraagt de starterslening via de gemeente aan.
aanvragen Starterslening (pdf, 216 KB)

 • U woont minimaal 1 jaar in onze gemeente.
 • De woning staat in de gemeente Uitgeest.
 • De starterslening wordt alleen verstrekt met een hypotheek van NHG.
 • De koopsom is niet meer dan € 405.000 kosten koper (inclusief meerwerk, verbeterkosten en duurzaamheidsinvesteringen).
 • Als u investeert in energiebesparende maatregelen dan is de koopsom maximaal € 429.300.
 • De lening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 20.000.
 • Zonder de starterslening kunt u de woning niet kopen.
 • Aflossing van de starterslening is op ieder moment mogelijk en altijd boetevrij.

 • U stuurt een ingevuld intakeformulier starterslening en een kopie van de koopovereenkomst naar de gemeente. 
 • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet.
 • U ontvangt van de gemeente, bij een positief advies, binnen 5 werkdagen na ontvangst van dit formulier een toewijzingsbrief.
 • U stuurt de ingevulde aanvraagformulieren met de gevraagde bijlage naar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
 • Vervolgens stuurt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting u een offerte.
 • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekt de starterslening, verzorgt de afhandeling en de administratie van uw lening.
informatie starterslening SVn.nl