Venten

  • Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur hebt u geen ventvergunning nodig.
  • Wel moet u zich houden aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden venten

  • Het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • Venten mag op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur.
  • Het is verboden te venten op zondag en op feestdagen.
  • Het is niet toegestaan binnen een straal van 100 meter van een evenement te venten. Het college kan voor dit verbod een ontheffing verlenen.
  • Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

Deze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV artikel 5.15)

bekijk APV Uitgeest op overheid.nl