Bestemmingsplannen

  • In bestemmingsplannen staat hoe een gebied en gebouwen in de gemeente gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld: wonen, werken, verkeer en natuur.
  • En wat erop gebouwd mag worden, bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden.
  • Overleg met de gemeente als uw plan niet (helemaal) past binnen de regels van het bestemmingsplan. De gemeente maakt een belangenafweging.
  • Als uw plan erg afwijkt van het bestemmingsplan is een zwaardere en daardoor duurdere procedure nodig dan bij een kleine afwijking.
  • Na overleg met de gemeente kunt u een conceptaanvraag indienen.
  • Bestemmingsplannen bekijkt u op de landelijke website ruimtelijke plannen.

3 onderdelen van een bestemmingsplan

Toelichting

Een toelichting geeft informatie over de achtergronden van het bestemmingsplan, biedt inzicht in het verrichte onderzoek, geeft de diverse beleidskeuzes weer, doet verslag van inspraak en overleg en verstrekt een toelichting op de regels.

Regels

In de regels staat wat voor bebouwing er mag plaatsvinden, hoe er gebouwd mag worden en waarvoor de bebouwing gebruikt mag worden. De maximale hoogte of breedte van bouwwerken wordt hier bijvoorbeeld in beschreven.

Verbeelding (plankaart)

De plankaart geeft aan voor welk gebied het bestemmingsplan geldt en wat de bestemmingen van de gronden zijn.