Bestemmingsplannen

  • In bestemmingsplannen staat hoe een gebied en gebouwen in de gemeente gebruikt mogen worden.
  • Bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur.
  • En wat erop gebouwd mag worden, bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden.
  • Als wat u wilt niet past binnen de regels van het bestemmingsplan kan dit soms toch.
  • Hiervoor overlegt u met de gemeente. De gemeente maakt een belangenafweging.
  • Als uw plan erg afwijkt van het bestemmingsplan is een zwaardere en daardoor duurdere procedure nodig dan bij een kleine afwijking.
  • Bestemmingsplannen bekijkt u op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Na overleg met de gemeente kunt u een conceptaanvraag indienen.