Evenementenvergunning

 • Als u een evenement organiseert, hebt u waarschijnlijk een vergunning nodig.
 • Bijvoorbeeld bij het organiseren van een markt, braderie, concert, optocht of een sportwedstrijd op of aan de weg.
 • Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest.

Informatie over regels bij evenementen staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Vul het formulier melding klein evenement in om te controleren of u een vergunning nodig hebt. Als u op het formulier één of meer vragen met 'nee' beantwoordt, is uw evenement vergunningplichtig.

Klein evenement melden (pdf, 64 KB)

Of u vult het aanvraagformulier evenementenvergunning in. Let erop dat u alle gegevens invult en alle bijlagen meestuurt. Dit is belangrijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

evenementenvergunning aanvragen (pdf, 172 KB)

De gemeente werkt samen met de organisatie, de Veiligheidsregio Kennemerland en de GGD Kennemerland aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen. 

Informatie over het organiseren van een veilig en gezond evenement leest u op de website van Veiligheidsregio en GGD.

Brandveiligheid

Er zijn specifieke richtlijnen voor brandveiligheid bij evenementen van de brandweer Kennemerland.

We onderscheiden 4 soorten evenementen, verdeeld in de volgende categorieën:

 • Een melding klein evenement.
 • A evenementen, middelgrote evenementen met een laag risico.
 • B evenementen, middelgrote evenementen met enig risico.
 • C evenementen, grote evenementen met een hoog risico.

Wilt u meer informatie over het soort evenement? Neemt u dan contact met ons op via de mail: apv@debuch.nl.

De indieningstermijn voor een aanvraag evenementenvergunning is voor aanvang van het evenement bij een:

 • melding klein evenement 8 weken
 • evenementenvergunning categorie A 12 weken
 • evenementenvergunning categorie B 19 weken
 • evenementenvergunning categorie C 25 weken

De kosten in het overzicht zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, als de vergunning wordt verleend maar ook als de vergunning wordt geweigerd.

Kostenoverzicht

Soort kosten Tarief 2023
Regulier evenement € 119,40
Aandacht evenement € 179,30
Risico evenement € 298,80

Als u alcohol schenkt buiten een horeca-inrichting, dan hebt u een ontheffing Alcoholwet nodig.