Tijdelijke verhuur woning

 • U kunt uw leegstaande (woon)ruimte tijdelijk verhuren.
 • Dit staat in de Leegstandwet.
 • U hebt hiervoor een vergunning nodig.

Aanvragen vergunning

 • U stelt een schriftelijke huurovereenkomst op.
 • In de overeenkomst staat dat de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.
 • In de overeenkomst staat dat de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft afgegeven met de duur van die vergunning.
 • Hier staat ook de huurprijs van de woning.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • Dit termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • Bij een positief besluit van de gemeente krijgt u een vergunning tot tijdelijke verhuur.
 • In deze vergunning staat de looptijd van de vergunning vermeld.
aanvraag tijdelijke verhuur

Tarieven 2022

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten tarief 2022
Aanvragen of verlengen van een vergunning € 76,60